Publicaties in de RGOc-reeks

Het Rob Giel Onderzoekcentrum brengt een eigen uitgavenreeks uit. Onderzoeksrapporten, meetinstrumenten, proef­schriften, etc. die aansluiten bij de doelstellingen van het RGOc en voldoen aan de opgestelde kwaliteitscriteria, worden in deze reeks uitgebracht.

Voor informatie over het uitbrengen van publicaties of het bestellen hiervan kunt u ons mailen via dit formulier of bellen met (050) 361 2079.

RGOc-reeks nummer 37:
Statistical approaches to explore clinical heterogeneity in psychosis
Proefschrift. Md. Atiqul Islam (2017).
ISBN 978-90-367-9882-2
Proefschrift aanvragen
RGOc-reeks nummer 36:
Metabolic risk in people with psychotic disorders. No mental health without physical health
Proefschrift. Jojanneke Bruins (2016).
ISBN 978-90-367-9099-4
Proefschrift aanvragen
RGOc-reeks nummer 35:
START-ing risk assessment and shared care planning in out-patient forensic psychiatry – Results from a cluster randomized controlled trial
Proefschrift. Nadine Troquete (2014).
ISBN 978-90-367-7414-7
Proefschrift aanvragen
RGOc-reeks nummer 34:
Manual for Facilitating A Peer Support Group. A nursing intervention.
Authors: Stynke Castelein, Pieter Jan Mulder.

This manual is intended for nurses who wish to start and facilitate a peer support group for people with schizophrenia and related psychotic disorders. This manual includes the research findings of the doctorate thesis entitled ‘Guided peer support groups for psychosis: A randomized controlled trial’ (2009) by Stynke Castelein. Alongside the preconditions for implementation and the role of the facilitator, in this manual you will find a DVD with example sessions and an interview. The DVD is a useful tool to use when starting a peer support group and is also used for training facilitators.

About the authors:
Stynke Castelein is a medical sociologist and a senior researcher with Lentis Research (Groningen, The Netherlands) and the Rob Giel Research Center of University Medical Center Groningen. She obtained her doctorate with a national study on the effectiveness of peer support groups for people with psychosis.
Pieter Jan Mulder is a nurse and rehabilitation worker and works as a Schizophrenia Consultant with the University Center for Psychiatry at University Medical Center Groningen’s Department of Psychoses. He is involved in the implementation of support groups as a trainer and facilitator.
ISBN 978-90-367-6891-7.
Price: €50,–
Manual Peer Support Group order

RGOc-reeks nummer 33:
Patients in the driver’s seat: a role for e-mental health?
Proefschrift. Lian van der Krieke (2014).
ISBN 978-90-367-6719-4
Proefschrift aanvragen
RGOc-reeks nummer 32:
Cognitive functioning in schizophrenia: structure and clinical correlates.
Proefschrift. Piotr Quee (2013).
ISBN 978-90-367-5895-6
Proefschrift aanvragen
RGOc-reeks nummer 11 (2e gewijzigde druk):
Draaiboek voor het begeleiden van een lotgenotengroep voor mensen met een psychosegevoeligheid. Een verpleegkundige interventie.
Pieter Jan Mulder, Stynke Castelein (2e gewijzigde druk 2012).
ISBN-10 978-90-367-5921-2.
Prijs€ 15,–
Bestelling draaiboek lotgenoten
RGOc-reeks nummer 31:
Successful community living: a ‘Utopia’? A survey of people with severe mental illness in Dutch Regional Institutes for Residential Care.
Proefschrift. Charlotte de Heer (2012).
ISBN 978-90-367-5482-8
Proefschrift aanvragen
RGOc-reeks nummer 30:
Recovery in first episode psychosis: role of neurocognition, antipsychotics and cannabis.
Proefschrift. Gunnar Faber (2011).
ISBN 978-90-809623-0-9
Proefschrift aanvragen
RGOc-reeks nummer 29:
Early detection of psychosis; why should we care?
Proefschrift. Nynke Boonstra (2011).
ISBN 978-90-367-5153-7
Proefschrift aanvragen
RGOc-reeks nummer 28:
Vaktherapie in Noord Nederland, een beschrijving van de beroepspraktijk, behandeleffecten en tevredenheid van patiënten met vaktherapie binnen de noordelijke geestelijke gezondheidszorg.
L.C. Aerts, J.T. van Busschbach en D. Wiersma (2011).
ISBN 978-90-367-5149-0
Bestellen

Deze uitgave is ook als PDF beschikbaar.

RGOc-reeks nummer 27:
Personalized pharmacotherapy of psychosis. Clinical and pharmacogenetic approaches.
Proefschrift. Jelle Vehof (2011).
ISBN 978-90-367-4931-2
Proefschrift aanvragen
RGOc-reeks nummer 26:
Auditory Hallucinations in Childhood.
Proefschrift. Agna Bartels (2011).
ISBN 978-94-6070-036-1
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 25:
Ontwikkelingen in de RIBW: Tweede prevalentiemeting in het kader van het UTOPIA-onderzoek.
A.D. Caro-Nienhuis, C. de Heer-Wunderink, S. Sytema, D. Wiersma (2010).
ISBN 978-90-367-4431-7
Prijs € 10,–
Bestellen

Deze uitgave is ook als PDF beschikbaar.

RGOc-reeks nummer 24:
Desired and undesired effects of antipsychotic treatment from a patients’ perspective: The psychometric evaluation of a self-rating instrument.
Proefschrift. Hugo Arnout Wolters (2010).
ISBN 978-90-367-4129-3
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 23:
Drug safety in patients with psychotic disorders.
Proefschrift. Susanne Gabriele Schorr (2010).
ISBN 978-94-607-0007-1
(niet meer leverbaar)
RGOc-reeks nummer 22:
De RIBW doet mee. Functioneren en tevredenheid van cliënten die woonbegeleiding ontvangen van de RIBW’s, de tweede fase van het UTOPIA-onderzoek.
C. de Heer-Wunderink, E. Visser, A.D. Caro-Nienhuis, S. Sytema, D. Wiersma (2009).
ISBN 978-90-367-4094-4
Prijs € 15,–
Bestellen

Deze uitgave is ook als PDF beschikbaar.

RGOc-reeks nummer 21:
Pharmacogenetics of antipsychotic-induced parkinsonism and tardive dyskinesia: a focus on African-Caribbeans and Slavonic Caucasians.
Proefschrift. Asmar F.Y. Al Hadithy (2009).
ISBN 978-94-607-0001-9
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 20:
Betrokkenheid in kaart gebracht. Ontwikkeling en gebruik van de Triadekaart in de GGZ.
Jooske T. van Busschbach, Kerstin J.K. Wolters, Hannie P.A.T. Boumans (2009).
ISBN 978-90-367-3890-3
(niet meer leverbaar)
RGOc-reeks nummer 19:
Nait soez’n, moar deurbroez’n met elkaar: de psychiatrische woonzorg is nog lang niet klaar. Een onderzoek naar de woonkwaliteit van zelfstandig wonenden met langdurige psychiatrische problematiek in Groningen. A.D. Caro-Nienhuis, C. de Heer-Wunderink, A. Dompeling, A. Messchendorp, L. Tan. (2009).
ISBN 978-90-367-3848-4
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 18:
Guided peer support groups for psychosis. A randomized controlled trial. Proefschrift. Stynke Castelein (2009).
ISBN 978-90-367-3689-3
(niet meer leverbaar)
RGOc-reeks nummer 17:
Bereaved by Suicide. Family-based cognitive-behavior therapy to prevent adverse health consequences among first-degree relatives and spouses. Proefschrift. Marieke de Groot (2008).
ISBN 978-90-367-3368-7
Prijs € 15,–
Bestellen
Bijzondere uitgave in de RGOc-reeks:
Onderweg. Even blijven staan, kijken en dan zien. Rob Giel. Gedichten en observaties van Rob Giel gedurende zijn dienstreizen, met name voor de WHO. (2007).
ISBN 978-90-367-3210-9.
(niet meer leverbaar)
RGOc-reeks nummer 16:
UTOPIA. Uit en Thuis: Onderzoek naar de Participerende Instellingen van de RIBW Alliantie.
C. de Heer-Wunderink, A.D. Caro-Nienhuis, S. Sytema, D. Wiersma. (2007).
ISBN 978-90-367-3106-5
Prijs € 15,–
Bestellen

Deze uitgave is ook als PDF beschikbaar.

RGOc-reeks nummer 15:
Economic evaluation in mental healthcare. Assessing the cost-effectiveness of interventions for patients with major depressive disorder or schizophrenia in the context of the Dutch healthcare system.
Proefschrift. Dennis Stant (2007).
ISBN 978-90-36729-59-8
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 14:
De GGz aan huis bij de huisarts. Een beschrijvend onderzoek naar de inzet van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in huisartspraktijken rondom Emmen en Stadskanaal.
K.J.K. Wolters, J.T. van Busschbach, E.G. Soldaat, J.C.A. de Bruijn. (2006).
ISBN-10 90-367-1966-6
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 13:
Antipsychotic treatment strategies and early course of first epidose psychosis.
Proefschrift. Lex Wunderink. (2006).
ISBN-10 90-367-2812-6
(niet meer leverbaar)
RGOc-reeks nummer 12:
Cognitive self-therapy. A contribution to long-term treatment of depression and anxiety.
Proefschrift. Peter C.A.M. den Boer. (2006).
ISBN-10 90-367-2714-6
Prijs€ 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 11 (2e gewijzigde druk):
Draaiboek voor het begeleiden van een lotgenotengroep voor mensen met een psychosegevoeligheid. Een verpleegkundige interventie.
Pieter Jan Mulder, Stynke Castelein (2e gewijzigde druk 2012).
ISBN-10 978-90-367-5921-2.
Prijs€ 15,–
Bestelling draaiboek lotgenoten
RGOc-reeks nummer 10:
Begeleide lotgenotengroepen voor mensen met een psychose. Een gecontroleerde effectiviteitsstudie.
Drs. Stynke Castelein, Dr. Richard Bruggeman, Dr. Jooske T. van Busschbach, Prof. dr. Durk Wiersma. (2006)
ISBN-10 90-367-2431-7
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 9:
Blijvend aan het werk. Onderzoek naar het lange termijn resultaat van arbeidsrehabilitatie bij DAAT-Drenthe.
Jooske T. van Busschbach, Ellen Visser, Sjoerd Sytema, Durk Wiersma. (2006)
ISBN-10 90-367-2565-8
(niet meer leverbaar)
RGOc-reeks nummer 8:
Cognitieve Zelftherapie voor patienten met chronisch-recidiverende depressie of (gegeneraliseerde) angststoornis.
Drs. Peter C.A.M. den Boer, Prof. dr. Durk Wiersma, Drs. Inge A.M. ten Vaarwerk, Drs. A. Dennis Stant, Prof. dr. Robert J. van den Bosch. (2005)
ISBN-10 90-367-2303-5
(niet meer leverbaar)
RGOc-reeks nummer 7:
Zorg voor mensen met langdurige psychiatrische problematiek. Onderzoek in een regio met een geïntegreerd GGz-aanbod.
J.T. van Busschbach, E. Visser, S. Sytema, P. Bastiaansen. (2004)
ISBN-10 90-367-1968-2
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 6:
ADHD en ASS bij volwassenen. Onderzoek naar diagnostiek van ADHD en ASS bij normaal begaafde volwassenen, alsmede naar de functionele beperkingen en zorgbehoeften.
Drs. A.M.D.N. van Lammeren, Dr. C.E.J. Ketelaars, Drs. E.H. Horwitz, Prof. dr. D. Wiersma. (2004)
ISBN-10 90-367-2112-1
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 5:
Evidentie voor de Geestelijke Gezondheidszorg. De klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen.
Oratie. Durk Wiersma. (2004)
ISBN-10 90-367-1967-4
Prijs: gratis
Bestellen

PDF

RGOc-reeks nummer 4:
Blijvende stemmen de baas. Multi Family Treatment (MFT) een geïntegreerde vorm van nabehandeling voor patiënten met persisterende auditieve hallucinaties en sociale beperkingen.
Drs. Gerard van de Willige, Prof. dr. Durk Wiersma, Dr. J.A. Jenner. (2003)
ISBN-10 90-367-1784-1
Prijs € 15,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 3:
Last van stemmen. Een gecontroleerde (kosten)effectiviteitsstudie naar een op Hallucinaties gerichte Integratieve Therapie (HIT) bij patiënten met schizofrenie of verwante psychose.
Dr. Durk Wiersma, Dr. Jack A. Jenner, Drs. Fokko J. Nienhuis, Drs. Dennis Stant, Drs. Gerard van de Willige. (2001)
ISBN-10 90-367-1555-5
(niet meer leverbaar)
RGOc-reeks nummer 2:
Groningse Vragenlijst over Sociaal Gedrag (Handleiding), Zelfbeoordelingslijsten voor het vaststellen van problemen in het interpersoonlijke functioneren.
A. de Jong en P.M. van der Lubbe. (2001)
ISBN-10 90-367-1463-X
Prijs: € 12,–
Bestellen
RGOc-reeks nummer 1:
Hoe tevreden zijn huisartsen met de GGZ, Een enquête naar de samenwerking met de MFE in Zuidoost-Drenthe.
J.T. van Busschbach, E. Visser, P. Bastiaansen, S. Sytema. (2001)
ISBN-10 90-367-1460-5
(niet meer leverbaar)