Academie

Academie

Binnen het RGOc is behoefte ontstaan aan een trainingscentrum voor medewerkers van het RGOc om gekwalificeerd personeel op te leiden om de continuïteit, verdere groei en ontwikkeling van het onderzoek te waarborgen. Hiertoe is in het najaar van 2012 de RGOc Academie opgericht.

De RGOc Academie biedt onderzoekers, behandelaren en verpleegkundigen regelmatige en gestructureerde scholingen en trainingen van diagnostische instrumenten als bv. PANSS, HoNOS en SCAN. Deze trainingen worden gegeven door gekwalificeerde trainers en zijn bedoeld voor medewerkers van de RGOc-instellingen. Daarnaast worden ook (na)scholingen georganiseerd voor behandelaren en onderzoekers in Noord-Nederland. Tevens worden er interbetrouwbaarheids-trainingen binnen onderzoek en ‘train-de-trainer’ cursussen georganiseerd.

De lijst met trainingen en (na)scholingen wordt regelmatig herzien en aangevuld, op dit moment worden onderstaande nascholingen, cursussen en trainingen aangeboden. Klik op de naam van een training of cursus voor meer informatie.

Zie ook het overzicht van onze nascholingen, studiedagen en symposia.

Cursus trainer van de Eigen Regie en Herstel training (ERH)

Inhoud: In de cursus maak je kennis met de inhoud van de ERH training en de achterliggende strategieën van herstelondersteunende zorg, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. De cursusbijeenkomsten bestaan uit twee delen: in het eerste deel wordt gewerkt aan de achterliggende strategieën en in het tweede deel wordt geoefend met het doen van de training.

Cursusdata, plaats en tijd: Bij voldoende inschrijvingen, minimaal 8 deelnemers, plannen we met de deelnemers een nieuwe training.

Kosten: 700 euro of 600 euro als de cursist werkt bij een organisatie die lid is van het RGOc of netwerk ERH.

Docententeam: Marianne Heller en Titus Beentjes.

Marianne Heller is ervaringsdeskundige, afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen en gecertificeerd voor het geven van de training ERH. Zij is per 1 mei 2021 werkzaam in de Stadskliniek in Zwolle als ervaringsdeskundige. Naast deze baan is zij aangesloten bij diverse projecten binnen het RGOc.

Titus Beentjes is coördinator van het netwerk ERH. Hij werkt bij Dimence als verpleegkundig specialist binnen het team Angst en Stemmingen, Deventer. Hij is betrokken geweest bij de omzetting van de IMR naar de ERH.

Data: woensdag 5 april van 9.30 tot 15.30 uur, woensdag 19 april van 9.30 tot 15.30 uur en woensdag 26 april 2023 van 9.30 tot 15.30 uur.

Locatie: Dimence Brinkgreven Deventer, gebouw De Steerne, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB  Deventer.

Aanmelden voor de ERH cursus van drie dagen

PETRA training

Training PETRA: Leren werken met dagboekmetingen in de behandeling

Datum: Nog nader te bepalen. De datum wordt bepaald met de kandidaten. 

Locatie: De cursus in ruimte 4.15 in het UCP gebouw, ingang 32, op het terrein van het UMCG, Hanzeplein 1 in Groningen. 

De cursus wordt bij live gegeven, maar onder voorbehoud. Mochten de regels en adviezen voor Covid veranderen dan kan dit veranderen in online.

Kosten: 80 euro voor medewerkers van het RGOc en 110 euro voor deelnemers van andere instellingen (max 20 deelnemers)

Link naar Flyer: https://www.rgoc.nl/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-PETRA.pdf

Inhoud van de training:

De laatste jaren gaan er steeds meer stemmen op om psychiatrische behandelingen meer te personaliseren. Het kan een uitdaging zijn om zicht te krijgen op hoe diverse klachten van een patiënt met elkaar samenhangen. Een manier om dat te doen, is middels dagboekmetingen. Met dagboekmetingen kunnen patiënten hun ervaringen meerdere keren per dag bijhouden via de smartphone. Er worden dan vragen gesteld over psychische klachten, gedachten en de context, zoals activiteiten, gebeurtenissen en gezelschap.

In deze training gaan we in op het gebruik van dagboekmetingen in de behandeling. Hoe en wanneer kun je deze inzetten? Ook gaan we praktisch aan de slag met PETRA, een tool voor gepersonaliseerde dagboeken. Met PETRA kunnen behandelaren en patiënten samen eenvoudig een persoonlijk dagboek samenstellen dat voldoet aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast worden de verzamelde dagboeken inzichtelijk gevisualiseerd in de feedbackmodule van PETRA.

Doelen: Kennis hebben van hoe en wanneer je dagboekmetingen kunt inzetten in de behandeling. Leren toepassen van dagboekmetingen in de behandeling. Leren gebruiken van PETRA.

Docenten: dr. Fionneke Bos en dr. Harriette Riese. Dr Fionneke Bos is de wetenschappelijk coördinator van PETRA en postdoctoraal onderzoeker. Zij studeerde klinische psychologie aan de RUG en ronde in 2021 haar promotieonderzoek af aan het Rob Giel Onderzoekscentrum. In haar proefschrift heeft zij in diverse doelgroepen het nut van dagboekmetingen voor de psychiatrische behandeling onderzocht. Harriette Riese is projectleider van PETRA en associate professor bij het UCP. Daarnaast is zij hoofd van het iLab, wat als doel heeft om wetenschappelijke innovaties in de praktijk te brengen.

Literatuur: voor meer informatie over de literatuur klik hier.

Werkwijze: inleiding, powerpoint demonstratie en vertonen van filmfragmenten, oefeningen.

Doelgroep: Minimaal HBO-vooropleiding. Voor een zinvolle deelname moet de deelnemer in de gelegenheid zijn om tijdens en na de training PETRA met cliënten uit te voeren. Hierdoor kunnen alleen hulpverleners van instellingen die werken met roQua in aanmerking komen.

Aanmelden kan hier

Cursus Kwalitatief Onderzoek

 

Omvang cursus 7 dagen

Data 2023: Vrijdag 12 mei, donderdag 25 mei, donderdag 8 juni, donderdag 15 juni, donderdag 22 juni, donderdag 29 juni en vrijdag 7 juli 2023

Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur met lunchpauze.

Plaats: UMCG, Hanzeplein 1, UCP gebouw in ruimte 5.24, let wel: op 8 juni is de ruimte 3.18.

Docenten: dr. Manna Alma, dr. Gustaaf Bos, dr. Simon Groen, dr. Lian van der Krieke.

Contactpersoon voor vragen: Lian van der Krieke: j.a.j.van.der.krieke@umcg.nl

Doelgroep: iedereen die kwalitatief onderzoek wil gaan doen, of hier mee bezig is en behoefte heeft aan meer scholing. De cursus wordt gegeven door docenten die werkzaam zijn in of veel affiniteit hebben met de (geestelijke) gezondheidszorg en de welzijnssector.

Vooropleidingseis: In de cursus gaan we uit van een vooropleiding op HBO- of WO-niveau. Je kunt optimaal van de cursus profiteren als je bij aanvang een min of meer concreet idee hebt van een onderzoek dat je wilt gaan uitvoeren.

Inhoud: In de cursus maak je kennis met diverse vormen van kwalitatief onderzoek, maar je gaat er vooral ook mee aan de slag. De cursus zal bestaan uit twee delen: in het eerste deel wordt gewerkt aan onderzoeksopzet en passende methoden van dataverzameling. Daarna gaan we aan de slag met analyse en rapportage. In totaal bestaat de cursus uit 7 bijeenkomsten van 10.00 – 16.00 uur. Tussen de bijeenkomsten is er een mogelijkheid tot supervisie (maximaal 2 uur) door een van de docenten.

Bijeenkomst 1: Empirische onderzoek: kwalitatief versus kwantitatief – Wanneer gebruik je welke vorm van onderzoek? Bij welke vraag- en doelstellingen past kwalitatief onderzoek, wat zijn goede voorbeelden en welke vormen van mixed methods onderzoek zijn er?

Bijeenkomst 2: Kwalitatief onderzoek: design – Welke designs bestaan er voor kwalitatief onderzoek en wat past bij jouw onderzoek?

Bijeenkomst 3: Kwaliteitscriteria in kwalitatief onderzoek – Criteria als validiteit, geloofwaardigheid, navolgbaarheid, herkenbaarhied, overdraagbaarheid, overtuigingskracht, reflexiviteit passeren de revue. Evenals procedures, zoals datatriangulatie, member check en peer debriefing.

Bijeenkomst 4: Kwalitatieve onderzoeksmethoden – Bespreken en oefenen met methoen zoals interviewen, focusgroepen, (participerende) observatie, participatief actieonderzoek en benaderingen zoals grounded theory en fenomenologie.

Bijeenkomst 5: Analyse deel 1 – Bespreken en aan de slag gaan met diverse vormen van analyse.

Bijeenkomst 6: Analyse deel 2 – Vervolg van diverse vormen van analyse, nu ook met behulp van Atlas.ti.

Bijeenkomst 7: Rapportage van kwalitatief onderzoek – Hoe schrijf je je onderzoeksresultaten op? Welke tijdschriften kun je aan denken om je artikel in te publiceren?

Docententeam:

  • Dr. Manna Alma, UMCG
  • Dr. Gustaaf Bos, UvH
  • Dr. Simon Groen, GGZ Drenthe
  • Dr. Lian van der Krieke, UCP/UMCG

Lees hier meer informatie over de docenten.

Kosten: 1805 euro.

Aantal deelnemers: De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Er is een maximum van 20 deelnemers. Indien de cursus vol is, plaatsen we je op de wachtlijst. Het minimumaantal deelnemers is 10.

Certificaat en studiepunten:

Bij voldoende aanwezigheid ontvangen de cursisten na afloop van de cursus een certificaat. Voor de cursus worden 3 EC’s toegekend.

 De cursus gaat helaas niet door in verband met te weinig aanmeldingen.

Cursus Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Bij voldoende belangstelling organiseert de RGOc Academie de cursus “Cliëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek”. Deze cursus wordt gegeven door Meike Bak.

Tijdens de cursus zal onder andere worden ingegaan op:
– Wetenschappelijk onderzoek: hoe ziet dat eruit?
– Welke rollen kunnen cliëntvertegenwoordigers bij wetenschappelijk onderzoek vervullen?
– Hoe wordt vorm gegeven aan cliëntenparticipatie bij het RGOc?

Voor wie? (Ex-)cliënten die actief mee (willen) denken over wetenschappelijk onderzoek
Kosten? Geen
Datum eerstvolgende cursus: Nog niet bekend voor informatie: Meike Bak, m.bak@umcg.n

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar Meike Bak: m.bak@umcg.nl

 

Basistraining PHAMOUS

iPiPhampisDe basistraining PHAMOUS wordt 1-2 keer per jaar gegeven aan groepen verpleegkundigen die ingezet worden bij het PHAMOUS onderzoek.
Bij de basistraining PHAMOUS leren verpleegkundigen hoe ze dit jaarlijks onderzoek voor patiënten met een psychotische stoornis moeten uitvoeren. In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ideologie achter PHAMOUS, de PHAMOUS vragenlijst en het invoeren van de gegevens in RoQua.
Voor het uitvoeren van een volledig PHAMOUS onderzoek is het kunnen afnemen van bewegingsonderzoek en een PANSS interview noodzakelijk. Hiervoor worden aparte trainingen aangeboden.
Inschrijven voor de basistraining PHAMOUS is mogelijk via onderstaand formulier. Er kunnen maximaal 12 personen aan de basistraining PHAMOUS meedoen.
Docenten: dr. Agna Bartels, senior onderzoeker bij het RGOc.

Kosten: voor medewerkers RGOc instellingen 50 Euro en medewerkers externe instellingen 75 Eur.

Datum: 22 februari 2022 van 14.00 uur – 15.00 uur via ZOOM, je kunt je nog aanmelden voor de Phamous training tot 14 februari 2022.

Plaats: via Zoom
De basistraining PHAMOUS wordt bij voldoende aanmeldingen gepland. U kunt hieronder uw interesse voor deze training aangeven:

Aanmelden voor de basistraining PHAMOUS van 22 februari is niet meer mogelijk.

EPS training (Bewegingsstoornissen)

Binnenkort wordt er weer een EPS training georganiseerd. In de EPS training worden antipsychotica geïnduceerde bewegingsstoornissen behandeld. De cursus is gericht op de praktijk van het monitoren en op het niveau van de (onderzoeks)verpleegkundige.

Doel: Training in het gebruik van de St. Hans Rating Scale, waarmee bewegingsstoornissen door antipsychoticagebruik vastgesteld kunnen worden.
Doelgroep: PHAMOUS verpleegkundigen en andere behandelaren.
De EPS training kan ook dienen als opfriscursus voor mensen die de training al eerder gedaan hebben.

 De kosten van de training zijn 80 euro per persoon voor RGOc leden (leden RGOc instellingen) en voor alle overige deelnemers 110 euro per persoon. De training wordt gegeven door Richard Bruggeman. U kunt zich als groep opgeven en u betaalt dan als groep. Minimale groepsgrootte is 6 personen. De datum wordt in overleg vastgesteld.

U kunt zich aanmelden voor deze training via info@rgoc.nl.

CAARMS training

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose of dat er al sprake is van een psychose. Vaak markeert een eerste psychose het begin van een psychotische stoornis zoals schizofrenie. Tijdig en adequaat ingrijpen bij psychoses kan de schadelijke gevolgen ervan (sterk) verminderen. CAARMS is hierbij een uitstekend hulpmiddel.
Voor hulpverleners die ingezet worden bij het Vroegdetectieproject On The Road wordt er een tweedaagse CAARMS training georganiseerd. Ook andere geïnteresseerden kunnen aan de CAARMS training deelnemen.
Voor meer informatie over de CAARMS training, klik hier.
NB: de training bestaat uit twee cursusdagen van 9.30 tot 16.00 uur en een terugkomochtend en een terugkommiddag.

Trainers:  Annemieke Zwart en Nynke Boonstra, VIP team Kien. Annemieke en Nynke zijn sinds 2008 werkzaam bij het Early Detectionteam. Eerst bij GGZ Friesland en sinds 2001 bij Kien VIP. In 2008 zijn zij getraind in het afnemen van CAARMS en sindsdien zijn zij actief bezig met het afnemen van de CAARMS training voor onder andere het RGOc.

Kosten: RGOc medewerkers: 400 euro. Overige deelnemers: 750 euro.

Nieuwe CAARMS training is op:

3 april 1e cursusdag van 9.30 uur tot 16.30 uur (locatie Leeuwarden zie locatie)

8 mei 2e cursusdag van 9.30 uur tot 16.30 uur (locatie Leeuwarden zie locatie)

19 juni 1e terugkomdag van 9.00 tot 11.30 uur (online)

25 september van 9.00 uur 2e terugkomdag tot 11.30 uur (online)

Locatie: De training is op het volgende adres: KieN-VIP, Oosterkade 72, 8911 KJ  Leeuwarden.

De terugkomdagen worden online gegeven.

U kunt zich hier aanmelden

Training kwantitatieve data analyse met behulp van SPSS

In de periode oktober 2018 tot februari 2019 wordt een training kwantitatieve data analyse met behulp van SPSS gegeven voor verpleegkundig specialisten i.o. De cursisten hebben allen binnen de opleiding MANP de cursorische onderzoeksmodules gevolgd als VS i.o.
Deze training is gericht op het verwerven van vaardigheden gericht m.b.t. het toepassen van de begrippen, principes en procedures binnen kwantitatieve data analyse. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: basisprincipes in werken met SPSS, strategieën van kwantitatieve data-analyse, database / file opstellen, variabelen invoeren, kruistabellen en grafieken, voorwaarden bij het gebruik van testen, het toepassen en interpreteren van toetsen en het maken van een sterkte/zwakte analyse van je eigen data analyse. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van en aangesloten bij de lopende onderzoeksvragen van de deelnemers. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf kwantitatief onderzoek doen in het kader van hun opleiding en dat zij daarvoor gebruik kunnen maken van het SPSS programma (verkrijgbaar via Surfspot voor ca. 10 euro (prijs kan fluctueren)).
De training beslaat vier dagdelen. De docent is Rob van den Brink, senior onderzoeker bij het RGOc.

Kosten: RGOc medewerkers: 200 euro. Overigen: 700 euro.

Training kwalitatieve data analyse met behulp van ATLAS.ti

Vanaf oktober 2018 wordt een basiscursus Kwalitatief onderzoek met behulp van ATLAS.ti gegeven. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: toepassen van algemene strategieën van kwalitatieve data-analyse, opstellen transcript volgens de daarvoor geldende regels, inductief/deductief analyseren, content analyse, grounded theory, narratieve analyse, het begrip coding als sleutel binnen kwalitatieve onderzoeksbenaderingen, het belang van vroege data analyse, kwaliteitseisen kwalitatief onderzoek, het maken van een sterkte/zwakte analyse, werken met ATLAS.ti. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf kwalitatief onderzoek doen in het kader van hun opleiding en dat zij daarvoor gebruik kunnen maken van het Atlas.ti programma (verkrijgbaar via Surfspot voor ca. 10 euro (prijs kan flucturen)).

De training bestaat uit 3 dagdelen. Belangrijk is dat de cursisten bij de start van de cursus al enige kwalitatieve onderzoeksdata hebben verzameld. Docent: Lian van der Krieke/Sonja Kuipers (Hogeschool Stenden NHL).

Kosten: RGOc medewerkers: 150 euro. Overigen: 550 euro.

PANSS training
Het Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)-interview wordt in de schizofrenie-diagnostiek gebruikt om de ernst van het psychotische toestandsbeeld te objectiveren. Het betreft een gestandaardiseerd en semi-gestructureerd interview. In dit instrument wordt een onderscheid gemaakt tussen de positieve en negatieve symptomen en een sectie algemene psychopathologie. Met behulp van de PANSS kan de hulpverlener vaststellen of en in welke mate de patiënt last heeft van positieve en negatieve symptomen. (Lees meer 
Na het volgen van de training bent u in staat om zelfstandig het PANSS-interview en de beoordeling te kunnen uitvoeren. Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van deelname.
Onderdelen van de training zijn: inleidingen, oefeningen, videobanden en huiswerkopdrachten. De consensusbijeenkomst is op de laatste trainingsdag.

Kosten: RGOc medewerkers: 200 euro, RGOc stagiaires: 100 euro. Overigen: 700 euro.
Alleen consensusbijeenkomst: 50 euro.

Data: 17 en 24 februari 2023. Aanvang 9.30 -17.00 uur. De consensusbijeenkomst is op 24 februari van 14.45 uur tot 17.00 uur. Het aanmelden voor deze cursus kan middels onderstaand aanmeldformulier.

Docenten: Erna van ‘t Hag en Meike Bak. De trainers hebben zelf de PANSS training en de PANSS train-de-trainer gevolgd. Zij geven deze training al sinds 2018.

Locatie: UCP op het terrein bij het UMCG, ingang 32, Hanzeplein 1 in Groningen. De ruimte in het UCP gebouw is 3.18.

Aanmelden voor de Panss van 17 en 24 februari 2023 is niet meer mogelijk.

PANSS train-de-trainer cursus

De PANSS train-de-trainer cursus is bedoeld voor medewerkers van RGOc-instellingen die PANSS-trainingen willen geven. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om zelfstandig PANSS trainingen in het kader van de RGOc-Academie te verzorgen. Meer over de PANSS-training vindt u hier.

Kosten: RGOc medewerkers: 300 euro. Overigen: 1000 euro.
Een datum voor de PANSS train-de-trainer cursus is nog niet bekend. 
Aanvullende praktijkbijeenkomsten kunnen deel uitmaken van de training.
Docent: nader te bepalen

Mini-SCAN training

 De mini-SCAN is een verkleinde en verkorte uitvoering van de SCAN 2.1 (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry), een semi-gestructureerd psychiatrisch diagnostisch interview van de WHO. Met de SCAN kunnen de meest voorkomende As-I diagnoses worden vastgesteld. Het maakt classificatie met de DSM-V (en in principe ook ICD-10) mogelijk. Door zijn omvang is de SCAN echter niet erg geschikt voor dagelijks gebruik. De mini-SCAN is dat wel. De mini-SCAN is daarmee een goed bruikbaar diagnostisch instrument voor bv. de vroege screening en diagnostiek van schizofrenie.
De mini-SCAN bevat vragen en omschrijvingen van nagenoeg alle symptomen van As-I stoornissen. Na afname -van de papieren uitvoering- kan de gebruiker de DSM-IV raadplegen en tot een classificatie komen.
Meer informatie over de mini-SCAN training vindt u hier. U kunt zich aanmelden voor de training. Bij voldoende aanmeldingen gaat de training van start en dan plannen we een datum. Trainingen in teams en trainingen op locatie zijn ook mogelijk. 

De training van 6 juli is komen te vervallen ivm te weinig deelnemers.

 Tijd: 9.00 uur tot 17.00 uur

Kosten: RGOc medewerkers: 250 euro. Overigen: 500 euro.

Aanmelden voor de training kan hier

Eerste Hulp bij Onderzoek (EHBOz)

Nieuwe Cursus EHBOz vanaf 23 maart 2023!

Vanaf donderdag 23 maart 2023 is er een nieuwe cursus EHBOz op 5 achtereenvolgende donderdagen. Opgeven kan voor 17 maart 2023 bij research@lentis.nl of bij research@ggzdrenthe.nl

Meer informatie over de inhoud, de data, aanmelding en kosten vindt u hier

HoNOS trainingen

De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) heeft als doel de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig en op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze in kaart te brengen. Meer informatie over de HoNOS(+) training vindt u hier. De HoNOS(+) training wordt op aanvraag georganiseerd, u kunt zich hieronder aanmelden. Als er voldoende deelnemers zijn, gaat de training van start in 2022. U ontvangt dan een mail met de datum en de tijd. 

Graag willen wij u erop attent maken dat de HONOS training in groepen van 4-6 personen online worden gegeven door onze trainer Ellen Visser. U kunt uw team aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. In de vragenlijst dient u de naam van uw team te vermelden in het extra toegevoegde vak. Dit vak ‘Teamnaam’ is toegevoegd aan het aanmeldformulier, zodat voor ons duidelijk is dat u een team vormt. 

Neem voor meer informatie contact op met Ellen Visser.

Kosten: RGOc medewerkers: 40 euro per persoon en overige deelnemers: 70 euro per persoon.

Aanmelden voor HoNOS kan hier

 

Annulering van de training
Bij onvoldoende deelname behoudt het RGOc zich voor de training te annuleren. Dit ter beoordeling van de docent(en) en/of de coördinator.

Certificaat van deelname
Deelnemers aan trainingen en nascholingen of studiedagen van het RGOc ontvangen na afloop een certificaat van deelname in de vorm van een pdf.

Evaluatie
Aan alle deelnemers van trainingen, nascholingen en studiedagen van het RGOc wordt gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden, onze privacyverklaring, ons kwaliteitshandboek en onze klachtenregeling.

Per 13-12-2018 is de RGOc Academie geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Contact
Voor meer informatie over de RGOc Academie kunt u contact opnemen met info@rgoc.nl.