Aanmeldformulier CAARMS training

Ondergetekende schrijft zich in voor:

CAARMS training
Trainers: Annemieke Zwart en Nynke Boonstra, VIP team Kien

De training bestaat uit twee cursusdagen van 9.30 tot 16.30 uur (pauze 12.30 – 12.30) en twee terugkommiddagen
Data: dinsdag 25 mei en donderdag 10 juni a.s.
Locatie: cursus wordt online gegeven
Terugkommiddagen: worden in overleg met de cursisten door de docent gepland

Deelnamekosten:
Medewerkers van RGOc-instellingen: 400 euro
Overige deelnemers: 750 euro
RGOc instellingen: RGOc, UMCG, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis, Dimence en Mediant