Onderzoek

psychose

Psychotische Stoornissen

De belangrijkste speerpunten van het Netwerk Psychostische Stoornissen zijn negatieve symptomen en emotieregulatie; cognitie en inzicht; farmacotherapie; sociaal functioneren en recovery.

depressie

Stemming en Angst

Het Netwerk Stemming en Angst werkt samen aan onderzoek met het eHealth netwerk, huisartsgeneeskunde/huisartsennetwerk AHON en ICPE. Als overkoepelend thema voor het NSA is gekozen voor het actuele ‘Beloop & Profilering’.

ouderen

Ouderenpsychiatrie

Op de agenda staan initiatieven om te komen tot gezamenlijke studies, presentaties van lopend onderzoek en het opzetten van nascholingsactiviteiten in de ouderenpsychiatrie, zoals de ROM-GPS Studie.

Data Science Center (DSC)

Routine Outcome & Quality Assessment (RoQua) 

Consultatie RGOc

Kosteneffectiviteit en doelmatigheid

Door de unieke samenwerking binnen de noordelijke regio en aan de hand van een aantal onderling verbonden grote databases, is het RGOc bij uitstek in staat het beloop van psychiatrische stoornissen in kaart te brengen binnen een snel veranderend “zorg-landschap”. Vragen zoals hieronder staan beschreven worden daarbij steeds belangrijker.

“Wie welke zorg nodig heeft en wie deze zorg dan ook echt krijgt toegewezen.” 

“Welke interventies hebben daadwerkelijk invloed op het beloop.”

Met goed gerichte beloopstudies naar een aantal belangrijke psychiatrische aandoeningen en met daarbij aanvullend, innovatief interventieonderzoek, hoopt het RGOc mee te werken aan het beantwoorden van dergelijke vraagstukken.

Netwerken

De netwerken van het RGOc brengen ons dichter bij elkaar