Onderzoek bij het RGOc

Er staan een aantal onderzoeksthema’s centraal binnen het RGOc: Ouderenpsychiatrie, Stemmings- en Angststoornissen en Psychosen. Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelen van expertise op het gebied van kosteneffectiviteit. Belangrijke spil bij al dit onderzoek vormt de ondersteuning vanuit het Data science center (DSC). Tenslotte is het RGOc actief op het gebied van consultatie en wordt veel geïnvesteerd in goede training en nascholing.

Door de unieke samenwerking binnen de noordelijke regio en aan de hand van een aantal onderling verbonden grote databases, is het RGOc bij uitstek in staat het beloop van psychiatrische stoornissen in kaart te brengen binnen een snel veranderend “zorg-landschap”. Vragen zoals “wie welke zorg nodig heeft en wie deze zorg dan ook echt krijgt toegewezen”, maar ook “welke interventies hebben daadwerkelijk invloed op het beloop” worden daarbij steeds belangrijker.

Met goed gerichte beloopstudies naar een aantal belangrijke psychiatrische aandoeningen en met daarbij aanvullend, innovatief interventieonderzoek, hoopt het RGOc mee te werken aan het beantwoorden van dergelijke vraagstukken.

Meer informatie over de verschillende onderzoekslijnen van het RGOc vindt u in het menu aan de linkerzijde.
Bij het onderzoek binnen het RGOc spelen het Psychiatrisch Casusregister en Routine Outcome & Quality Assessment (RoQua) een belangrijke rol.