Vacatures

Onderzoeker voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek naar de effecten van sociale activering op ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA)


Bij Van Andel/GGZ Friesland is een vacature voor een onderzoeker voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek naar de effecten van sociale activering op ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). [Lees meer]

Sluitingsdatum 20 december 2019.


GZ-psychologen/-orthopedagogen, gedragstherapeuten en psychiaters voor een nieuw op te zetten specialistisch team voor integratieve diagnostiek en behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking


Wat is nodig voor de behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking?

Dat is het onderwerp van een nieuw wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe in samenwerking met het UMCG afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. [Lees meer]

Sluitingsdatum 19 december 2019.Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in het archief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

23-10-2019: DVHN | Marie José van Tol over winterdepressie
15-11-2019: RTV Noord | Stynke Castelein over de Wet Verplichte GGZ (vanaf 24:55)