Locatie(s)

  • GGZ Friesland, PsyQ/Lentis, UCP

Samenwerking

  • GGZ Friesland, PsyQ/Lentis, UCP

Periode
2017 …

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • De Friesland-lijn

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
dr. Jojanneke Bastiaansen, j.bastiaansen@umcg.nl

Samenvatting
3-armige interventie-studie bij geïndiceerde depressieve klachten. Ontstaan nav wachtlijsten, onderzoekt effectiviteit van ‘Doe-module’ en ‘Denk-module’ tov CAU mbv ESM-metingen, 5x/dag, 4 weken lang. Cliënten ontvangen wekelijks een feedback-rapport. In week 4 is dit een analyserapport over de wisselwerking van de symptomen. Dit rapport wordt besproken met een onderzoeksassistent. Geadviseerd wordt het rapport ook te bespreken met de behandelaar.