Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

  • PsyQ, Inter-Psy

Periode
2016 – 2020

Financiering
resp. € 163.153, € 30.000, € 2.000

Gefinancierd door

  • ZonMw, Triodos stichting, Kripalu Teaching for Diversity Fund

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Drs. N.K. Vollbehr

Samenvatting
ACHTERGRONDDepressie (Major Depressive Disorder, MDD) is wijdverspreid, aangezien bijna één op de vijf Nederlanders met deze ziekte te maken zal krijgen gedurende zijn of haar leven. Naast het individuele leed, leidt MDD tot enorme economische kosten in Nederland en draagt de ziekte in hoge mate bij aan de nationale ziektelast. Hoewel eerste-keuze interventies kunnen helpen, zoeken veel mensen met MDD geen behandeling en kunnen actuele behandelingen vaak niet voorkomen dat chronische of recidiverende depressiviteit ontstaat. Derhalve is er een grote noodzaak tot het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe interventies voor depressie. Deze noodzaak is voornamelijk urgent bij jonge volwassen vrouwen, aangezien vooral deze bevolkingsgroep een zeer grote kans loopt MDD te ontwikkelen. Yoga-interventies vertegenwoordigen een innovatieve aanpak met groot potentieel om depressie te behandelen. Het uitgangspunt om yoga te gebruiken als een interventie voor MDD bij jonge vrouwen, is gebaseerd op eerdere bevindingen dat yoga helpt depressieve symptomen te verminderen en op de aantrekkingskracht van yoga onder deze bevolkingsgroep. Hoewel de initiële bevindingen veelbelovend zijn heeft eerder onderzoek een aantal methodologische beperkingen zoals onvoldoende statistische power, inadequate controlegroepen en korte follow-up perioden. Dit projectvoorstel is ontworpen om met kwalitatief hoogwaardige methoden te onderzoeken of yoga bij jonge vrouwen als behandeling van acute depressie kan worden ingezet en helpt te voorkomen dat een depressie een chronische of recidiverende vorm gaat aannemen.