Locatie
Geen opgave

Samenwerking
Rijksuniversiteit Groningen, GGZ-Drenthe, UMCG

Periode
02 / 2019 – 03/ 2023

Gefinancierd door
NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen faculteit GMW, GGZ Drenthe

Status
in uitvoering

Contactperso(o)n(en)
I.A. Meins
D.C. Muijsson
Prof. dr. G.H.M. (Marieke) Pijnenborg
Dr. E.C.D. (E.) van der Stouwe
Prof.dr. W.A. (Wim) Veling

Samenvatting

Jonge mensen met een psychotische stoornis hebben dezelfde sociale doelen als hun leeftijdsgenoten zonder psychose maar zij hebben een kleiner sociaal netwerk, nemen minder vaak deel aan vrijetijdsactiviteiten en zijn minder succesvol in werk en school. De oorzaken hiervan zijn veelzijdig maar leiden in alle gevallen tot moeilijkheden in sociale interactie in het dagelijks leven. De huidige behandelingen hebben slechts weinig effect op het sociaal functioneren. Om die reden is VR- SOAP (Virtual Reality Treatment for improving Social Activities and Participation) ontwikkeld. VR-SOAP is een modulaire VR behandeling gericht op de oorzaken van moeilijkheden in sociale interactie bij jong volwassenen. In lijn met de veelzijdigheid aan oorzaken kiezen de behandelaar en deelnemer van de eerste vier modules de twee modules die het meest passend zijn. Respectievelijk zijn de eerste vier modules gericht op: neurocognitie en negatieve symptomen (1), sociale cognitie (2), paranoïde ideaties en sociale angst (3) en zelfbeeld en zelfstigma (4). De vijfde module, communicatieve vaardigheden (5) is een vast onderdeel van de behandeling waarin middels rollenspellen wordt geoefend met relevante sociale situaties. In een multicenter random controlled trail vergelijken we de effectiviteit van VR SOAP met een VR relaxatie training in combinatie met stress management en psycho-educatie. De effectiviteit van de behandeling zal primair worden afgemeten aan de hoeveelheid en kwaliteit van sociale contacten, deelname aan vrijetijdsactiviteiten en participatie aan de maatschappij. Daarnaast zullen secundaire maten zoals psychiatrische symptomen en zelfwaardering worden beoordeelt. Metingen vinden plaats direct na de behandeling en zes maand later.