Locatie(s)

  • RGOc– instellingen, Accare

Samenwerking

  • RGOc– instellingen, Accare, Parnassia, Hanzehogeschool

Periode
2013 …

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door
geen opgave

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Dr. A. Wunderink
lex.wunderink@ggzfriesland.nl

Samenvatting
AchtergrondVroege interventie programma’s voor eerste psychosen hebben geleid tot het opsporen van mensen met subklinische psychotische symptomen. Australische onderzoekers waren de eersten die criteria ontwikkelden voor een “At Risk Mental State” (ARMS).1,2 Deze criteria omvatten jonge mensen (in de leeftijd van 14 tot 35 jaar), met een verminderd niveau van sociaal functioneren, met ofwel:• een erfelijke belasting met psychose bij een eerstegraads familielid• verzwakte psychotische symptomen• of een kortdurende begrensde periode met psychotische symptomen gedurende het afgelopen jaar. Deze criteria zijn de afgelopen 15 jaar getest, en gebleken is dat zij het begin van een eerste psychotische episode een paar honderd tot 1000 maal vaker voorspellen dan de incidentie van psychose in de algemene bevolking.3,4De vroege ultra-high risk studies werden meestal uitgevoerd door tertiaire gespecialiseerde centra. Pas recent is vroegdetectie doorgedrongen tot het veld van de reguliere psychiatrische zorg. DoelHet upgraden van de psychosezorg c.q. de zorgprogramma’s voor psychosen in de vier Noord-Nederlandse provincies (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) met een programma voor vroege opsporing van mensen met een verhoogd risico op een psychose. De subdoelen van vroege opsporing zijn:1. preventie van de transitie naar een eerste psychose en vermindering van het aantal At Risk patiënten2. geen vertraging van de start van de behandeling bij patiënten die desondanks een psychose ontwikkelen3. het opsporen van patiënten met een eerste psychose die door de reguliere zorg niet als zodanig worden herkend waardoor een vertraagde start van behandeling wordt voorkomen (de zgn. mental health services delay)

Wij veronderstellen op goede gronden dat deze drie doelen een directe impact hebben op:1. verbetering van de kwaliteit van leven van jongeren met een verhoogd risico op langdurende ernstige psychische aandoeningen2. vermindering van de maatschappelijke en gezondheidszorg gerelateerde kosten die daarmee gepaard gaan

MethodeHet opzetten van Psychose Preventie teams, die zich bezighouden met de opsporing, diagnostiek en het uitvoeren van interventies bij patiënten met een verhoogd risico op een psychose.

Naast de standaard interventies zullen trials kunnen worden gedaan in de ARMS groep, om de effectiviteit van vroege interventie en preventie te verbeteren. De grootte van het gemeenschappelijke werkgebied met een totaal aantal inwoners van bijna 2,8 miljoen mensen staat garant voor een uitstekende omvang van onderzochte populaties. De effectiviteit van de zorg voor mensen met een eerste psychose of een verhoogd risico daarop zal een belangrijke kwaliteitsimpuls krijgen, en daarmee ook de prognose van deze in potentie ernstig invaliderende aandoening.

Het plan sluit aan op de actuele doelstellingen van het beleid in de zorg: preventie van ernstige psychopathologie door interventies in voorstadia, het substitueren van de tweedelijnszorg en klinische zorg door zorg in eerste en anderhalve lijn, en verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie.