Locatie(s)

  • UMCG, in samenwerking met VNN Groningen

Samenwerking

  • UMCG: Medical Imaging Centre
  • Radboud Nijmegen (expertise centrum Qkoorts/CVS)
  • Universiteit Ulm (Psychiatrie)

Periode
2019 – 2025

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • DFG
  • SMRI
  • Q-koorts patientenvereniging

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
dr. H.C. Klein (Hans)
Lentis/VNN
telefoon: 0594-750750
Mobiel: 06-83290080
e-mail: hanscklein@gmail.com

Samenvatting
Dankzij ons onderzoek is:- aangetoond dat de hippocampus inflammatie vertoont bij psychotische patienten (PET onderzoek)t- een placebo gecontroleerd onderzoek gedaan naar de invloed van virusremmers op deze inflammatie van de hippocampus- een PET onderzoek gedaan naar de neuroinflammatie van patienten met Q koorts, CVS in vergelijking met controles- een studie gestart naar de aanwezighed van virus fragmenten bij patienten met psychose in vergelijking herpes encefalitis patienten en controles.