Locatie(s)

  • UMCG en Lentis Zuidlaren

Samenwerking

  • Nauwe samenwerking vindt plaats met Lentis Research. In navolging van het TRENSS onderzoek vond de Apathiestudie/TRENSS2 plaats. De werving voor deze studie is in 2018 afgesloten.

Periode
2008 – 2018

Financiering
€ 120.000

Gefinancierd door

  • Stichting Roos en Astra Zeneca

Status
publicatiefase

contactperso(o)n(en)
dr. H. Knegtering (Rikus)
Lentis Research
telefoon: 050 522 3339
e-mail: h.knegtering@lentis.nl

Samenvatting
Het TRENSS-project had als doel negatieve symptomen in het kader van schizofrenie te behandelen met repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS). Met behulp van fMRI, interviews en testen werd gekeken naar het effect van de behandeling op negatieve symptomen op symptoom-, cognitief en neuraal niveau. In 2013 werd de inclusie van patiënten, na het bereiken van het aantal gewenste deelnemers, afgerond. In 2015 werden de resultaten gepresenteerd op (internationale) congressen en in artikelen. Ook na 2017 zullen naar verwachting onderzoekers nog bezig zijn met het verwerken van de resultaten van deelonderzoeken. Dit laatste zal vooral plaatsvinden in het NeuroImaging Center (NIC).