Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking
geen opgave

Periode
2017 – 2021

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • European Research Council

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
drs. Arnout Smit

Samenvatting
In dit onderzoek kijken we wat er verandert tijdens afbouwen van antidepressiva en of we verergering van depressieve klachten kunnen zien aankomen. Dit onderzoeken we bij mensen die voorheen depressieve klachten hebben gehad en hun antidepressiva (gaan) afbouwen.