Locatie(s)

  • Emmen, Groningen

Samenwerking
geen opgave

Periode
2012 – 2016

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door
geen opgave

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
geen opgave

Samenvatting
Depressie (MDD) is nog steeds niet altijd afdoende te behandelen. Behandelresistentie blijft een probleem en lang niet iedereen reageert direct op voorgeschreven medicijnen (Ruhé et al. 2012). Dit kost tijd en soms meerdere medicijnen. Patiënten lijden dan langer. Martiny et al. (2010) beschreven een nieuwe niet-medicamenteuze non-invasieve behandeling voor depressie: gepulste magnetische velden: ernst van depressie significant lager na een week (p < .01) grotere respons en remissie bij tPEMF vanaf resp. week 4 en week 5 (p < .01 & p < .05) Bij reguliere TMS worden de hersenen non-invasief gestimuleerd door middel van mag¬netische velden. In deze studie wordt gebruik gemaakt van microTMS. Dat is een sub¬tielere vorm van TMS waarbij de patiënten niets vernemen van de stimulatie. Dubbel-blind onderzoek wordt daardoor mogelijk. De stimulator die hiervoor gebruikt wordt is binnen het UMCG naar medische veilig-heidsnormen ontworpen en gebouwd en heeft zich in andere studies al bewezen (Kortekaas 2013). Met de stimulator worden gepulste elektromagnetische velden opgewekt. Vandaar de naam tPEMF, voor transcranial Pulsed ElectroMagnetic Fields. De lage productiekosten van de apparatuur en de vrijwel afwezige belasting voor de patiënt zou van microTMS een waardevolle nieuwe behandelmethode kunnen maken. De behandeling duurt vijf weken, waarin volgens loting een actieve of een placebo- behandeling gegeven wordt. De patiënt krijgt eerst een haarnetje op en daarna de be¬handelkap. De hersenen kunnen worden gestimuleerd door middel van magnetische golven. De stimulatie neemt 30 minuten in beslag, iedere werkdag, vijf weken lang. Er worden elke week vragenlijsten afgenomen over verschillende onderwerpen. In week 0 en 5 zal een MRI-scan gemaakt worden. Er zal driemaal 5 ml bloed worden afgenomen. Verder zal er driemaal urine ingeleverd moeten worden.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]