Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

  • WIJ-team
  • Menzis
  • Gemeente Groningen
  • VNN
  • Lentis

Periode
2017 – 2020

Financiering
120

Gefinancierd door

  • Menzis
  • Gemeente Groningen
  • ZonMW

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Dr. C. Slofstra
c.slofstra@lentis.nl

Samenvatting
Bij een patiënt met een ernstige psychische aandoening (EPA) zijn vaak verschillende hulpverleners en instanties betrokken om herstel op het symptomatische, persoonlijke en maatschappelijke domein te bevorderen. Zo spelen ook wijkteams van de gemeente en de verslavingszorg een grote rol in het herstelproces van mensen met EPA. In Groningen wordt daarom nu ingezet op het werken met steungroepen volgens de RACT-methodiek om de patiënt centraal te stellen, de regie in handen te geven, en daarmee ook de zorg te ontschotten. De patiënt stelt zelf een steungroep samen waarin naastbetrokkenen en meerdere instanties samen werken aan de hersteldoelen van de patiënt. In de pilot “Samen voor Herstel” hebben 20 deelnemers met deze methode gewerkt. Rapportage van de bevindingen verschijnt in 2020.