Locatie(s)

  • Lentis

Samenwerking

  • Lentis, Rijksuniversiteit Groningen, Mondriaan, Universiteit van Maastricht.

Periode
2017 – 2021

Financiering
€209.000,-

Gefinancierd door

  • Stichting tot steun VCVGZ

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Dr. Steven de Jong
(steven.dejong@lentis.nl)

Samenvatting
In de GGZ is de therapeutische relatie (TR) van groot belang voor herstel- en behandeluitkomsten. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar het verbeteren van de TR binnen ernstige psychische aandoeningen (EPA). In het VOICE-onderzoek wordt gekeken hoe ervaringswerkers, andere zorgverleners en cliënten de TR ervaren en welke factoren de TR beïnvloeden in de context van FACT teams. Dit wordt onderzocht met kwalitatieve (focusgroepen&interviews) en kwantitatieve (vragenlijsten) onderzoeksmethoden. Het doel is dat deze kennis onderdeel wordt van toekomstige behandelrichtlijnen en zorgstandaarden om hulpverleners concrete handvatten te bieden, die zij kunnen inzetten bij het opbouwen en in stand houden van een goede therapeutische relatie met hun cliënten.