Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

  • RuG, TRAILS, On The Road

Periode
2014 – 2019

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • RUG

Status
publicatiefase

contactperso(o)n(en)
L.A. Steenhuis, MSc
l.a.steenhuis@rug.nl

Samenvatting
Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat psychotische ervaringen op een continuüm liggen, van subklinische symptomen in de algemene bevolking tot klinische symptomen in klinische populaties (Mcgorry, Nelson, Clin, Goldstone, & Yung, 2010). Vroege uiting van psychotische ervaringen komen vaak voor in de algemene bevolking en zijn meestal tijdelijk (Linscott & van Os, 2013). In combinatie met specifieke factoren kunnen deze psychotische ervaringen aanhouden en toenemen in ernst, wat de kans op psychotische stoornissen en de vraag voor zorg verhoogd (van Os, Linscott, Myin-Germeys, Delespaul, & Krabbendam, 2009). Het doel van dit project is om de rol van sociale factoren (sociale cognitie en functioneren) in de ontwikkeling van psychotische symptomen te onderzoeken, in zowel gezonde adolescenten als adolescenten met een verhoogd risico op een psychotische stoornis. Wij verwachten dat verminderde sociale cognitie samen gaat met verminderd sociaal functioneren (slechtere sociale interacties en minder steun), wat de kans op de ontwikkeling van psychotische symptomen verhoogd. Wij verwachten dit te kunnen aantonen in zowel gezonde adolescenten als adolescenten met een verhoogd risico op een psychotische stoornis. Dit geeft de mogelijkheid om te onderzoeken of deze sociale factoren kunnen bijdragen aan een verbeterde voorspelling van de transitie naar een eerste psychose in verhoogde risico groepen. Het project omvat vier studies: twee met bestaande data van een groot prospectief longitudinaal onderzoek en twee van een nieuw prospectief cohort. We maken gebruik van een innovatieve methode die ‘experience sampling monitoring’ (ESM) combineert met netwerk analyses, waardoor we diepgaande analyses kunnen uitvoeren om de dag-tot-dag interacties met psychotische ervaringen te kunnen bestuderen.