Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

  • Dimence, VUmc

Periode
2012 – 2020

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door
geen opgave

Status
analysefase

contactperso(o)n(en)
Anja Stevens
sleepregbd@dimence.nl
www.dimence.nl/sleepregbd

Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op het functioneren van vrouwen met een bipolaire stoornis of een geschiedenis van postpartum psychose in de periode na de bevalling. Onderzocht wordt of slaapverstoring tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling invloed heeft op dit functioneren. Door dit onderzoek krijgen we een beter inzicht in de specifieke rol van slaapverstoring en, meer in het algemeen, in het beloop van de bipolaire stoornis tijdens de zwangerschap en in de postpartum periode. Meer kennis over de invloed van slaapverstoring tijdens zwangerschap en de perinatale periode kan helpen bij het ontwikkelen van richtlijnen voor preventie/behandeling van een postpartum psychose en postpartum depressie bij vrouwen met een verhoogd risico hierop.