Locatie(s)

  • UMCG/UCP, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Lentis, Mediant, MoleMann Mental Health

Samenwerking

  • UMCG/UCP (Prof.dr. Richard Oude Voshaar en Drs. Silvia van Dijk)
  • GGZ Friesland (Drs. Dorothee Veentsra)
  • GGZ Drenthe (Drs. Astrid Lugtenburg)
  • Dimence (Drs. Paul van Dalen)
  • Lentis (Dr. Marjolein Boshuisen)
  • Mediant (Drs. Joyce Peekel)
  • MoleMann Mental Health (Dr. Maureen Smeets)
  • GGZ Rivierduien (Drs. Karel Beenakker)
  • UMCG/Epidemiologie (Dr. Thea van Asselt)

Periode
2017 – 2021

Financiering
248.000 euro

Gefinancierd door

  • ZonMw Programma Doelmatigheidsonderzoek

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Dr. R.H.S. van den Brink
RGOc
UMCG, HPC: CC 72

Samenvatting
Schema-focused therapie is een effectieve behandeling voor volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, en vermoedelijk ook bij ouderen. Bij ouderen kan het effect worden vergroot door de therapie in groepen aan te bieden en te verrijken met zogenaamde experiëntiele technieken, waaronder psychomotore therapie (ervaringsgericht leren). Onderzocht wordt of groeps schema-focused therapie (SFT), aangevuld met psychomotore therapie (PMT) een (kosten-)effectieve behandeling is voor ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. De verwachting is dat groep SFT+PMT voor 60-plussers met een persoonlijkheidsstoornis leidt tot een significant sterke afname van psychische en lichamelijke klachten en een betere kwaliteit van leven dan de gebruikelijke zorg.Onderzocht worden patiënten van 60 jaar en ouder, verwezen naar of in zorg bij de gespecialiseerde GGZ voor ouderen, die kampen met een cluster B of C persoonlijkheidsstoornis. In cluster B vallen de borderline, narcistische, theatrale en antisociale persoonlijkheidsstoornis; in cluster C de afhankelijke, vermijdende en dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Het onderzoek zal worden uitgevoerd bij in totaal 140 patiënten. De onderzochte interventie omvat 20 wekelijkse sessies, bestaande uit anderhalf uur schema-focused therapie (psychotherapie) en 1 uur psychomotore therapie. De belangrijkste uitkomst is de mate van psychische en/of lichamelijk symptomen, gemeten met de Brief Symptom Inventory (BSI-53). Andere uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, kosten en gebruik van medicijnen voor psychische klachten.