Locatie(s)

  • RGOc

Samenwerking
geen opgave

Periode
2006 …

Financiering
€ 470.000/jaar

Gefinancierd door

  • participerende instellingen

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
drs. E. Veermans (Erwin)
UMCG, UCP, RGOc
telefoon: 050 361 4678
e-mail: e.veermans@umcg.nl

Samenvatting
In het RoQua project werken het UMCG (UCP) en een aantal GGZ-instellingen (GGZ Friesland; Lentis; GGZ Drenthe; GGZ Centraal; GGZ Oost Brabant; Accare) samen aan routine outcome monitoring (ROM) van behandelprogramma’s in de GGZ. Het project wordt volledig gefinancierd door de participerende instellingen. Het RoQua-team ontwikkelt en onderhoudt een innovatief ROM-systeem dat is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) van een instelling. Het RoQua project beoogt de link te leggen tussen de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit daarvan.