Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking
geen opgave

Periode
2012 – 2016

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door
geen opgave

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
geen opgave

Samenvatting
Patiënten met een therapieresistente depressie (TRD) reageren niet of onvoldoende op de gangbare antidepressiva. Omdat deze aangrijpen op het serotonine /noradrenaline systeem zou therapieresistentie bij depressie kunnen betekenen dat het onderliggende probleem een ander neurotransmittersysteem betreft. Er zijn sterke aanwijzingen dat het dopamine systeem hierbij betrokken is. De werking van het dopaminesysteem in de hersenen gaan wij onderzoeken met beeldvormend onderzoek: fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) en PET (Positron Emission Tomography).Liefst willen wij als behandelaar vroegtijdig kunnen beoordelen of een antidepressivum zal werken. Dit is van belang voor een effectieve en snelle behandeling. Naast een vroege verbetering in de eerste 2 weken, lijken bepaalde psychologische tests 1 week na de start van medicatie waarschijnlijk in staat om de respons op een antidepressivum te voorspellen. Dit gaan we eveneens onderzoeken.