Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

Periode
2019 – 2022

Financiering
€ 42.360

Gefinancierd door

  • Stichting tot steun VCVGZ en Bensdorp Fonds

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Agna Bartels, a.a.bartels@umcg.nl, 050-3612074

Samenvatting
Rationale: Dit is de derde vervolgstudie van een onderzoek naar auditieve hallucinaties (AH) bij 7- en 8-jarige schoolkinderen uit de algemene bevolking.Doel: Onderzoeken van het beloop van de AH en van het verband tussen AH en andere psychische ervaringen, cannabisgebruik, angst en depressieve symptomen. Studie design: De longitudinale cohortstudie zal bestaan uit een vragenlijstbatterij die via internet wordt afgenomen en een diagnostisch interview. Studiepopulatie: De case-control sample in 2007/2008 van 7- en 8-jarigen met en zonder AH (n=694).