Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

  • Lentis

Periode
1997 …

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door
geen opgave

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
mw.dr. E.J. Liemburg
UMCG, UCP
Huispostcode CC10
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
e.j.liemburg@umcg.nl
050-3616399

Samenvatting
PROGR-S is een uitgebreid, diagnostisch protocol voor patiënten met een eerst psychose en bedoeld om een juiste psychiatrische diagnose te stellen, vroege interventie te optimaliseren en terugval te voorkomen. Alle inwoners van de provincie Groningen die hulp zoeken voor een eerste psychose worden doorverwezen naar het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) voor het onderzoek. PROGR-S verzamelt informatie over symptomen, persoonlijkheid, cognitie, persoonlijk verleden en andere factoren die kunnen samenhangen met functioneel en psychisch functioneren van eerste psychose patiënten. Informatie verzameld in PROGR-S wordt opgeslagen in een database die gebruikt wordt voor onderzoek. De database bevat nu informatie van 700 patiënten en wordt nog steeds aangevuld.De PROGR-S database kan worden gekoppeld aan de ROM-PHAMOUS database die gedetailleerde informatie bevat over de huidige fysieke en psychische status, het sociaal en maatschappelijk functioneren en kwaliteit van leven van patiënten. Ook kan PROGR-S worden gelinkt aan het psychiatrisch casus register dat dagelijks zorggebruik meet.