Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

  • Dimence en RuG

Periode
2019 – 2021

Financiering

Gefinancierd door

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Hanneke Wardenaar en Agna Bartels (RGOc)
Inez Oosterholt (Dimence)
Marieke Pijnenborg (RuG)

Samenvatting
Psychische problemen komen veel voor en gaan vaak gepaard met zware belasting voor zowel de patiënt, de omgeving als de samenleving. Bij ongeveer 75% van de mensen met een psychiatrische stoornis zijn de eerste psychische klachten al voor hun 24e jaar aanwezig. Daarom is het van belang om bij onderzoek naar het ontstaan en voorkómen van psychopathologie vooral te kijken naar jonge mensen. Hoewel de psychiatrie zich eerder vooral richtte op het zo adequaat mogelijk behandelen van reeds bestaande stoornissen, heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden en is de belangstelling voor de vroege fasen van psychopathologie enorm toegenomen. Men is zich steeds meer gaan realiseren dat met het tijdig herkennen van en ingrijpen bij vroege psychische klachten veel leed kan worden voorkomen. Deze ontwikkeling is bijvoorbeeld terug te zien in de Onderzoeksagenda GGz uit 2016, waarin vroege herkenning van psychische klachten één van de twee speerpunten is. Ook in de concept Zorgstandaard Psychose (oktober 2016) wordt de ontwikkeling van krachten als bescherming tegen psychisch leed als aandachtspunt genoemd.Veel onderzoek richt zich op factoren die vroege, milde klachten kunnen verergeren. Voorbeelden van zulke risicofactoren zijn het ervaren van trauma in de vroege jeugd, piekeren, dagelijkse stressoren en een neurotische persoonlijkheid. Hoewel dit uiteraard belangrijke vragen zijn, wordt hiermee echter maar een deel van de mechanismen onderzocht. Niet iedereen die milde psychische klachten heeft, ontwikkelt immers daadwerkelijk een ernstige psychiatrische stoornis. Zelfs van de mensen met bepaalde risicofactoren (bijv. zij die een ernstig trauma hebben meegemaakt) ontwikkelt niet iedereen een psychische stoornis. Er moeten dus ook factoren zijn die een beschermende werking hebben en mensen weerbaar maken. Het stimuleren van deze factoren kan (de kans op) psychische klachten wellicht verminderen. Om te kunnen kijken hoe we dit kunnen doen, moeten we eerst meer zicht krijgen op welke factoren dit zijn en hoe ze precies werken. Om een completer beeld te krijgen van de mechanismen van psychische klachten én psychische gezondheid moeten we dus niet alleen onderzoek doen naar iemands klachten en factoren die deze kunnen verergeren, maar ook naar factoren die een beschermende werking kunnen hebben. Dit aspect is tot nu toe zeer onderbelicht gebleven in het onderzoek naar het beloop van psychopathologie. Daarom hebben wij de POWER-studie ontworpen. POWER staat voor Psychology of Well-being, Empowerment and Resilience (Psychologie van Welzijn, Empowerment en Weerbaarheid). Deze studie richt zich op het onderzoeken van beschermende factoren (krachten) in jonge volwassenen met milde tot matige psychische klachten.