Locatie(s)

  • zie Samenwerking

Samenwerking

  • Nationale Remissie Werkgroep NVvP, Altrecht, BAVO-Europoort, Dijk en Duin, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, GGZ Noord-Holland-Noord, Lentis, Mondriaan, Universitair Centrum Psychiatrie (UMCG)

Periode
2011 – 2017

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door
geen opgave

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
mw. dr. E. (Ellen) Visser
onderzoeker UMCG, UCP, RGOc
telefoon: 050 3612032
email: e.visser03@umcg.nl

Samenvatting
Doel van het onderhavige onderzoek is de ontwikkeling en toetsing van een instrument voor functionele remissie (FR) naast en ter aanvullling op de al enige jaren gangbare meting van symptomatische remissie onder mensen met een psychotische stoornis of een andere ernstige psychiatrische stoornis (EPA). Het instrument vraagt om een beoordeling via een semi-gestructureerd interview met patient en/of familie en/of schriftelijke gegevens uit het dossier door een ggz-professional van het functioneren van de patient op drie gebieden: 1) wonen en zelfzorg, 2) werk, studie en dagbesteding, en 3) sociale kontakten, en op een drie-puntsschaal: zelfstandig, deels zelfstandig en niet zelfstandig. De periode van beoordeling betreft een half jaar, in overeenstemming met de meting van de symptomatische remissie, en dient aan te sluiten bij de reguliere routine outcome monitoring procedures. Het FR-instrument is in 2012 gebruikt onder ruim 800 EPA-patienten uit 8 ggz-instellingen. Een follow-up na 1 jaar omvatte ruim 400 patienten. De resultaten laten zien dat het instrument relatief gemakkelijk valt in te vullen en relevant is in de klinische praktijk. Het voldoet aan de eisen van intra- en inter-rater betrouwbaarheid en van discriminerende (t.o.v. symptomatologie), en (deels) convergerende (t.o.v. functionele maten als GAF, HoNOS, zorgbehoefte en kwaliteit van leven) en toont de gevoeligheid voor verandering over de loop van 1 jaar. Conclusie is dat het als onderdeel van de ROM een waardevolle aanvulling is op maten voor symptomatische remissie als voor maten die betrekking hebben op sociaal en maatschappelijk (dys)functioneren op relevante rolgebieden.