Locatie(s)

  • UCP, Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant

Samenwerking

  • RGOc en de participerende GGz-instellingen

Periode
2007 …

Financiering

Gefinancierd door

  • RGOc en de participerende GGz-instellingen

Status
in uitvoering

Contactperso(o)n(en)
dr. A.A. Bartels-Velthuis (Agna)
UMCG, UCP, RGOc
telefoon: 050 3612074
e-mail: a.a.bartels@umcg.nl

Samenvatting

PHAMOUS is een routine outcome monitoring (ROM) project dat als doel heeft om de zorg voor patiënten met een psychotische stoornis te verbeteren. De patiënten worden jaarlijks gescreend op mentale en somatische problematiek met een aantal interviews, vragenlijsten en metingen. Na deze screening wordt samen met de patiënt het behandelplan aangepast en gaat een rapport naar de huisarts. Door deze werkwijze ontstaat een grote database waarmee wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan.