Locatie(s)

  • UCP, Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant, Mesdag

Samenwerking

  • RGOc en de participerende GGz-instellingen

Periode
2007 …

Financiering

Gefinancierd door

  • RGOc en de participerende GGz-instellingen

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
dr. A.A. Bartels-Velthuis (Agna)
UMCG, UCP, RGOc
telefoon: 050 3612074
e-mail: a.a.bartels@umcg.nl

Samenvatting
PHAMOUS is een routine outcome assessment (ROA) project gericht op patienten met een psychose. Het meetinstrumentarium omvat een uitgebreide somatische screening; een inventarisatie van medicatiegebruik; een meting van de bijwerkingen (met de SRA); psychosociaal functioneren (7 PANSS items; GAF; HoNOS; MANSA). De volledige meting vindt eens per jaar plaats. PHAMOUS wordt op verschillende plekken, zowel in Noord Nederland als elders, geimplementeerd. In Friesland wordt op verschillende locaties gestart. In Groningen is een convenant gesloten tussen Lentis (voorheen: GGz Groningen) en het UCP voor het opzetten van een gezamenlijk zorgprogramma voor patienten met een psychose, inclusief een clientvolgsysteem, waarbij het instrumentarium van PHAMOUS zal worden gebruikt voor de jaarlijkse metingen. Het al jaren bestaande disease management project van de GGZ Drenthe is in 2007 toegetreden tot het PHAMOUS project.