Locatie(s)

  • UMCG, UCP

Samenwerking

GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis, UMCG/UCP

Periode
2000 tot heden

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • RGOc

Status
in uitvoering

Contactperso(o)n(en)
dr. E. Visser (Ellen)
UMCG, UCP, RGOc
telefoon: 050 361 2032
e-mail: e.visser03@umcg.nl

Samenvatting

Het Psychiatrisch Casusregister Noord-Nederland is een essentieel basisinstrument om de specialistische ggz zorg en de ontwikkelingen daarin te monitoren. Dit register heeft als ‘catchment area’ de bevolking van de drie noordelijke provincies (1,7 miljoen inwoners) en behelst de periode 2000 – nu. In het casusregister worden alle zorggegevens van de participerende instellingen per cliënt gekoppeld, zodat patiëntencarrières kunnen worden gevolgd. Een casusregister verschaft een zuivere maat voor de ‘treated prevalence’ en de ‘treated incidence’ doordat dubbeltellingen worden voorkomen. Bovendien kunnen voorgenomen beleidsdoelstellingen (zoals bijvoorbeeld het extramuraliseren van de zorg) met behulp van het register worden getoetst (de monitorfunctie van het register). Door gegevens over zorggebruik en behandeluitkomsten te integreren kunnen de behandeleffecten voor verschillende patiëntengroepen worden onderzocht.
Vanaf 2018 is het register opgenomen in de data-infrastructuur van het RQ-MIS en wordt er nauw samengewerkt met RoQua. Deze infrastructuur is conform huidige wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG) ingericht en hiermee blijft de continuïteit van het register gewaarborgd.