Locatie(s)

  • GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Universitair Centrum Psychiatrie UMCG

Samenwerking

  • Rijksuniversiteit Groningen, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Universitair Centrum Psychiatrie UMCG

Periode
2013 – 2018

Financiering
n/a

Gefinancierd door

  • Rijksuniversiteit Groningen

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
Dhr. S. B. Renard, Msc
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
050-3639434
s.b.renard@rug.nl

Samenvatting
Hoewel schizofrenie spectrum stoornissen en dissociatieve stoornissen als twee onafhankelijk diagnostische groepen worden gezien met een eigen behandeltraject zijn de diagnoses historisch gezien aan elkaar gerelateerd en is er overlap in symptomen. We proberen deze overlap te verklaren door onderliggende psychosociale, cognitieve en neuronale processen te onderzoeken. Hierdoor hopen we meer inzicht te krijgen in de diagnoses zelf, hun differentiaaldiagnose en hun behandeling. Dit onderzoek richt zich specifiek op de psychosociale processen.