Locatie(s)

  • Groningen, Friesland, Noord Holland, Overijssel en Noord-Brabant

Samenwerking
geen opgave

Periode
2016 – 2020

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • NWO vernieuwingsimpuls

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
dr. Marie-José van Tol

Samenvatting
De Depressie-studie onderzoekt het effect van behandeling dmv preventieve cognitieve therapie van depressie op informatieverwerking, de rol van informatieverwerking bij terugval en voorspellers van depressie mbt informatieverwerking.

www.depressiestudie.com