Locatie(s)

  • Centrum Integrale Psychiatrie (Lentis)

Samenwerking

  • UMCG/UCP, VUmc

Periode
2011 – 2018

Financiering

Gefinancierd door

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
dr. H.J.R. Hoenders (Rogier)
Lentis, Centrum Integrale Psychiatrie
telefoon: 050 522 3135
e-mail: hjr.hoenders@lentis.nl

Samenvatting
Natuurlijke geneesmiddelen worden door vele patienten met een psychiatrische diagnose geprefereerd boven traditionele medicatie. Behandelaren zijn niet altijd op de hoogte van de groeiende evidentie voor effectiviteit van natuurlijke medicatie bij schizofrenie en andere psychotische stoornissen. Het review moet een overzicht geven van de huidige stand van zaken.