Locatie(s)

 • Pameijer, Rotterdam
 • Stichting Anton Constandse Den Haag
 • RIBW Arnhem & Veluwevallei
 • RIBW Heuvelland & Maasvallei
 • RIBW Brabant
 • RIBW Nijmegen & Rivierenland
 • GGZ Friesland

Samenwerking

 • RGOc
 • Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Rehabilitatie
 • Pameijer, Rotterdam
 • Stichting Anton Constandse Den Haag
 • RIBW Arnhem & Veluwevallei
 • RIBW Heuvelland & Maasvallei
 • RIBW Brabant
 • RIBW Nijmegen & Rivierenland
 • GGZ Friesland

Periode
2013 – 2016

Financiering
€ 500.000

Gefinancierd door

 • Pameijer, Rotterdam; Stichting Anton Constandse Den Haag; RIBW Arnhem & Veluwevallei; RIBW Heuvelland & Maasvallei; RIBW Brabant; RIBW Nijmegen & Rivierenland; GGZ Friesland

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
mw. dr. Charlotte de Heer-Wunderink
Marie Kamphuisborg, kamer A004
Zernikeplein 23
9747 AS Groningen
050 595 30 22
c.de.heer@pl.hanze.nl

Samenvatting
Gedurende 2 jaar worden RIBW- en GGZ-cliënten met een ZZP 3 gevolgd in hun individuele proces om zelfstandig te wonen (te ambulantiseren) en deel te nemen aan de maatschappij. Hierbij worden zij in de tijd vergeleken met zichzelf, en met cliënten met een dergelijke indicatie die niet zelfstandig gaan wonen. De gevolgen van de (wel of niet plaatsgevonden) ambulantisering op maatschappelijke participatie, empowerment en herstel, sociaal en psychisch functioneren, kwaliteit van leven en de kosteneffectiviteit staan centraal.