Locatie(s)

  • UCMG, Universitair Centrum Psychiatrie
  • GGZ Friesland, onderzoeksafdeling Leeuwarden
  • GGZ Drenthe, Assen
  • UMCG, afdeling epidemiologie
  • Rijksuniversiteit Groningen, afdeling psychologie

Samenwerking

  • GGZ Friesland, onderzoeksafdeling Leeuwarden
  • GGZ Drenthe, Assen
  • UMCG, afdeling epidemiologie
  • Rijksuniversiteit Groningen, afdeling psychologie

Periode
2013 – 2016

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • RGOc

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
Mw drs J. Bruins
Huispostcode CC72
Hanzeplein 1
9700 RB Groningen

(+31)50 361 2034
oud: j.bruins@umcg.nl

recent: j.bruins@lentis.nl

Samenvatting
Dit proefschrift focust op metabole stoornissen, zoals BMI, bloeddruk, lipiden en glucose concentraties bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Met een meta-analyse wordt gekeken naar de effecten van leefstijlinterventies op cardiometabole risicofactoren. Het beloop en de prevalentie van correcte medicamenteuze behandeling van metabole stoornissen wordt bekeken over meerdere jaren. Daarnaast wordt er gekeken naar de associatie tussen metabole stoornissen en cannabisgebruik, vitamine d en verminderd cognitief functioneren bij deze patiënten.