Locatie(s)

  • UMCG, AMC

Samenwerking

  • AMC

Periode
2017 – 2021

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • ZonMw

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
drs. Sanne Apeldoorn-Smith
drs. Jolien Veraart

Samenvatting
In de Ketaminestudie onderzoeken wij of mensen met een therapieresistente depressie baat hebben bij het gebruik van orale ketamine, als aanvulling op de lopende depressiebehandeling. Therapieresistent betekent dat reguliere behandeling geen of onvoldoende effect heeft op uw stemming. We zoeken hiervoor mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 80 jaar, waarbij een therapieresistente depressie is vastgesteld.