Locatie(s)

  • UMCU, UCP (UMCG), Lentis

Samenwerking

  • UMCU, Lentis, GGZ Centraal, GGZ NHN, Arkin, Altrecht Antonius, Tergooi, GGZinGeest, Delta, Jeroen Bosch

Periode
2015 – 2019

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • The Stanley Medical Research Institute, ZonMw

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Mw. M. Bak
m.bak@umcg.nl

Samenvatting
Er zijn aanwijzingen dat ontstekingsprocessen een rol spelen in de pathofysiologie van schizofrenie. Patiënten hebben meer kans op een verhoogd cardiovasculair risico. De combinatie van vasculaire bescherming en vermindering van ontsteking door simvastatine biedt een zeer aantrekkelijke mogelijkheid voor verdere verbetering van de behandeling van schizofrenie.Onderzocht wordt of bij patienten bij wie minder dan drie jaar geleden een psychotische stoornis is geconstateerd, een dagelijkse behandeling met 40 mg simvastatine naast antipsychotische behandeling psychotische symptomen vermindert, cognitie verbetert, hersenvolume verlies en het risico op metabool syndroom en voor bewegingsstoornissen vermindert, in vergelijking met placebo.