Locatie(s)

  • Groningen

Samenwerking

  • UMCG (UCP en geheugenpoli’s), GGZ Drenthe, Lentis

Periode
2014 – 2019

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • Alzheimer Nederland en Fonds Psychische Gezondheid

Status
analyse- en publicatiefase

contactperso(o)n(en)
Marij Zuidersma, m.zuidersma@umcg.nl

Postdoc researcher
Interdisciplinary Center Psychopathology and Emotion Regulation (ICPE)
Department of Psychiatry HPC CC72
University Medical Center Groningen
PO Box 30001
9700 RB Groningen
The Netherlands
Phone: +31 50 3610107

Samenvatting
Mensen met dementie of cognitieve klachten hebben vaak ook last van stemmingsklachten of verstoringen in de slaap. Er is weinig bekend over hoe stemming, slaap en cognitie invloed op elkaar hebben. Versterken slaapproblemen stemmingsklachten, die op hun beurt weer tot vermindering in cognitie leiden? Of leidt een vermindering van de cognitie tot stemmingsklachten en slaapproblemen? Gedurende 60 dagen houden 20 mensen met depressieve en cognitieve klachten dagelijks hun klachten bij in een dagboek. Na afloop krijgen deelnemers een persoonlijk rapport van hun resultaten. Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de bestaande patronen in stemming, slaap en cognitie in het dagelijks leven bij mensen met cognitieve en stemmingsklachten. Tevens zal onderzocht worden of een persoonlijk rapport van de resultaten de patiënten en hun behandelaren inzicht geeft in het patroon van de klachten.