Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

  • RGOc instellingen en Synaeda
  • MIND (voorheen LPGGz)
  • RoQua, een van de grootse ROM initiatieven in Nederland

Periode
2018 – 2020

Financiering
€ 771.389

Gefinancierd door

  • Zorginstituut Nederland

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Frederike Jörg, projectleider: f.jorg@umcg.nl
Kaying Li-Kan, projectcoördinator: k.kan@umcg.nl

Samenvatting
Diverse behandelingen voor depressie zijn beschikbaar en effectief, maar grote individuele verschillen in uitkomsten bestaan. Individuele cliëntkenmerken zijn belangrijke voorspellers van behandeluitkomst maar worden niet systematisch betrokken in de indicatiestelling die is gebaseerd op ‘trial en error’. Deze relevante gegevens zijn echter wel beschikbaar in vragenlijsten en dossiers, en behandeluitkomsten worden gemeten met Routine Outcome Monitoring (ROM). Door middel van slimme data-analytische methoden kunnen deze geaggregeerde gegevens worden gebruikt om uitspraken te doen over de prognose van individuele cliënten op basis van hun specifieke kenmerken. Op dit moment is dit echter nog nergens geïmplementeerd, onder meer omdat gegevens uit verschillende bronnen niet worden samengebracht.

Binnen een reeds gesubsidieerd onderzoek door Stichting de Friesland, het IMPROVE-project, wordt het behandelkeuze instrument ontwikkeld door koppeling van deze reeds beschikbare gegevens. Het I-SHARED-project is een vervolg op IMPROVE en beoogt een lerend instrument te implementeren dat het resultaat voorspelt van verschillende behandelopties bij depressie voor de cliënt op basis van individuele kenmerken en voorkeuren. Dit vormt input voor shared decision-making, met als doel verbetering van effectiviteit, doelmatigheid en cliënttevredenheid van de depressiebehandeling.

Na inbedding in RoQUA, zal het instrument eerst in enkele RGOc-instellingen worden geïmplementeerd. Vervolgens zal er een verbeterslag worden gemaakt met behulp van input van cliënten en behandelaren. Vervolgens kan het instrument regionaal ingezet worden, waarna het instrument na afloop van het project landelijk beschikbaar komt.