Locatie(s)

  • Lentis

Samenwerking

  • GGZ Drenthe
  • GGZ Friesland
  • Dimence
  • Parnassia, Den Haag

Periode
2013 – 2020

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • Stichting Roos/Lentis

Status
in uitvoering
contactperso(o)n(en)
Sjoerd Vogel, MSc
js.vogel@lentis.nl

Samenvatting
Veel mensen met schizofrenie hebben problemen op het gebied van psychosociaal functioneren. Dit uit zich o.a. in verminderde zelfredzaamheid en een klein sociaal netwerk. Het HospitalitY project (HY) heeft als doel het bevorderen van herstel door het vergroten van het sociaal netwerk, empowerment en dagelijkse en sociale vaardigheden. De HY-interventie combineert lotgenotencontact met vaardigheidstraining in de eigen woonsituatie door het opzetten van een eetclub. Deze eetclub wordt begeleid door een verpleegkundige.

In dit promotietraject is de HY interventie ontwikkeld en geëvalueerd in een pilotstudie. De resultaten van de pilotstudie zijn gepubliceerd in 2019. In 2017 is een multicenter gecontroleerde studie gestart. De inclusie is in 2019 gestopt en de laatste nametingen zullen in 2020 worden afgerond.