Locatie(s)

  • Lentis, Centrum Integrale Psychiatrie

Samenwerking

  • UMCG

Periode
2009 – 2017

Financiering

Gefinancierd door

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
mw. drs. Bregje Hartogs, Lentis, CIP
telefoon: 050 522 3135
e-mail: bma.hartogs@lentis.nl

Samenvatting
Hartcoherentietraining (HCT) is een innovatieve interventie die steeds vaker wordt toegepast en onderzocht bij mensen met psychische problematiek. Er zijn aanwijzingen voor een gunstig effect bij angst, depressie en stressgerelateerde klachten. Binnen deze onderzoekslijn bestuderen wij het effect van hartcoherentie bij mensen met therapieresistente depressie, onder andere met behulp van multiple baseline n=1 onderzoek.