Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking
geen opgave

Periode
2019 …

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • Stanley Medical Research Institute (SMRI)
    Nonprofit organisation supporting research on the causes of, and treatments for schizophrenia and bipolar disorder
    www.stanleyresearch.nl
  • ZonMW
    ZonMw is an independent self-governing organisation responsible for health care research
    www.zonmw.nl

Status
in uitvoering

Contactperso(o)n(en)
Jenny Borkent via J.borkent@umcg.nl of guts@umcg.nl

Samenvatting
In mei 2019 is het GUTS-onderzoek van start gegaan in het Universitair Medisch Centrum Groningen onder leiding van prof. dr. Iris Sommer en dr. Benno Haarman. In dit onderzoek wordt er gekeken naar probiotica voor patiënten met een psychotische of bipolaire stoornis die positief zijn gescreend op verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand. Het is namelijk gebleken dat sommige patiënten met een psychotische of bipolaire stoornis een andere samenstelling van de darmbacteriën hebben, waardoor de darmwand makkelijker stofjes doorlaat naar het bloed. Deze stofjes kunnen via het bloed de hersenen bereiken en daar symptomen beïnvloeden.Ons doel is om door middel van probiotica de symptomen te verminderen. Deze probiotica is erop gericht om de darmdoorlaatbaarheid te verminderen door de goede bacteriën in de darmen te stimuleren. Om het effect van probiotica goed te kunnen onderzoeken, vergelijken we het met een placebo.

Deelnemers:Ons doel voor het aantal deelnemers is 145. We zijn op zoek naar deelnemers tussen de 18 en 65 jaar die gediagnosticeerd zijn met een psychotische of bipolaire stoornis. Onder een psychotische stoornis vallen de volgende diagnoses: schizofrenie, schizofreniforme stoornis en schizoaffectieve stoornis.

Opzet:In totaal zal het onderzoek zes maanden duren, waarvan de deelnemer de eerste drie maanden probiotica of placebo zal innemen. In de eerste drie maanden zullen er 4 visites plaatsvinden en drie maanden na het stoppen van de probiotica/placebo nog een laatste afsluitende visite. In deze visites zullen verschillende psychische, cognitieve en lichamelijke testen worden afgenomen. Deelname zal worden vergoed met €100,- in de vorm van VVV-, bioscoop- of boekenbonnen.