Locatie(s)

  • UMCG, Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Mediant, Dimence, GGNet, Yulius, Parnassia

Samenwerking

  • UMC Utrecht, AMC Amsterdam en Universiteit Maastricht met de daaraan verbonden ggz-instellingen

Periode
2003 …

Financiering
>€ 1.500.000

Gefinancierd door

  • ZonMw, UMCG, GGz-instellingen, farmaceutische industrieën

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
dr. A.A. Bartels-Velthuis (Agna)
UMCG, UCP, RGOc
telefoon: 050 3612074
e-mail: a.a.bartels@umcg.nl

Samenvatting
Het wetenschappelijke doel van het Geestkracht psychoseprogramma is onderzoek naar de kwetsbaarheidsfactoren en de beschermende factoren voor i) het ontwikkelen van een psychotische stoornis en ii) de variatie in het beloop van de stoornis. Daarnaast zijn er ook andere doelen op het gebied van de wetenschappelijke samenwerking tussen academische en niet-academische ggz-centra die hier echter niet aan de orde komen. Om het wetenschappelijke doel te bereiken worden twee cohorten geformeerd en gedurende zes jaar gevolgd: i) een ‘population based’ cohort van 1.000 patiënten die recent voor het eerst een psychotische episode kregen en ii) een cohort van hun broers en/of zussen (1.100); daarnaast worden 350 ouderparen en 600 gezonde controles onderzocht. Deze cohorten worden gevormd om hypothesen te toetsen over i) de dynamische interactie, over de tijd, tussen beschermende en kwetsbaarheidsfactoren die aanleiding geven tot i) expressie van psychose en ii) variatie in het verdere beloop ii) identificatie van onderliggende domeinen van kwetsbaarheid op het gebied van (sociale) cognitie iii) genetische polymorfismen die bijdragen aan de variantie van kwetsbaarheid voor psychosen, zowel via kandidaatgenen studies, als via genoom-wijde associatie studies. De 3 beoogde metingen zijn afgerond.Een vierde meting (online assessment) zal starten in 2017.