Locatie(s)
(regio) Groningen
(regio) Zwolle

Samenwerking

  • RGOc
  • Amsterdam UMC, locatie VUmc
  • Universiteit voor Humanistiek
  • Hogeschool Viaa in Zwolle
  • Gemeente Groningen

Periode
2019 – 2024/2025

Financiering

Gefinancierd door

  • NWO

Status
in uitvoering

Contactperso(o)n(en)
FOCUS algemeen: Richard Bruggeman via r.bruggeman@umcg.nl
Deelstudie A: Alke Haarsma-Wisselink via f.a.haarsma-wisselink@umcg.nl
Deelstudie B: Richard Bruggeman via r.bruggeman@umcg.nl
Deelstudie C: Suzanne Kroon via s.j.c.kroon@umcg.nl

Samenvatting
Dit onderzoek beoogt de samenwerking te verbeteren met en rondom mensen met de diagnose psychotische stoornis, en een vorm van woonbegeleiding.

Deelstudie A richt zich op de leefwereld van de bewoner en zijn/haar directe omgeving. Er wordt gewerkt aan drie onderwerpen. Allereerst het langdurige emprisch ethische onderzoek in Zwolle en in Groningen, waarvoor alles in gereedheid was gebracht. Ten tweede een artikel over de diversiteit van perspectieven in ons FOCUS onderzoeksteam, en onze eigen samenwerking. En tenslotte zal in een apart hoofdstuk van dit proefschrift aandacht zijn voor de eigen lens van de onderzoeker met ervaringskennis op het gebied van psychose.

Deelstudie B beweegt zich meer op het niveau van de organisaties die betrokken zijn bij mensen die in een wijk begeleid wonen. Hierbij gaat het om vragen rondom samenwerking, verantwoordelijkheden en rollen. Dit onderzoek maakt gebruik van concepten vanuit de bestuurs- en organisatiewetenschap en focust zich specifiek op het concept van institutionele logica’s om het handelen en denken van (professionals in) deze organisaties te begrijpen. In juli 2020 werd een eerste artikel gepubliceerd waarin wordt verkend hoe professionals in organisaties gebruik maken van institutionele logica’s in hun dagelijkse werk. Het tweede artikel richt zich op het verkennen van het veld en de institutionele logica’s die organisaties daar gebruiken. Dit is op het niveau van branche-, beroeps- en cliëntorganisaties en organisaties als het UWV, de politie en het ministerie van VWS.

Deelstudie C, is het derde promotieonderzoek. Hier vallen twee onderzoeken onder. Het eerste onderzoek loopt sinds 2019 en gaat over het effect van wijkvernieuwing op het welbevinden van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk Selwerd. Het tweede onderzoek richt richt zich op de impact van het Meerjarenprogramma psychisch kwetsbare personen. (MJP). Dit MJP is een kapstok voor een viertiental projecten op het vlak van psychische kwetsbaarheid. Het onderzoek heft twee onderdelen. Eén deel gaat over het effect van het MJP op de doelgroep van het MJP. Het tweede deel gaat over de samenwerking van organisaties (gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en politie) rond de psychisch kwetsbare inwoners. Hoewel het MJP voor de hele provincie is, gaat het onderzoek plaatsvinden in de gemeente Groningen, Midden-Groningen en het Westerkwartier. De onderzoeker is benieuwd welke obstakels zij ervaren in de samenwerking en of en zo ja hoe de organisaties zich van systeemgericht naar cliëntgericht ontwikkelen.