Locatie(s)
(Regio) Groningen
(Regio) Amsterdam

Samenwerking
• Rob Giel Onderzoekscentrum
• Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG
• Rijksuniversiteit Groningen
• Vrije Universiteit Amsterdam
• Amsterdam UMC, locatie AMC/Arkin
• Hogeschool van Amsterdam
• Universiteit Twente
• NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden
• Stichting Nieuw Nabuurschap
• Anoiksis
• Ypsilon
• Gemeente Groningen

Periode
2020-2025

Financiering

Gefinancierd door
• NWO

Contactpersoon
Mevr. J.L. Jansen, MSc.
Afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie
Rijksuniversiteit Groningen
0503632009
j.l.jansen@rug.nl

Status
In uitvoering

Samenvatting
Adequaat beheren van financiën is cruciaal voor sociale (re-)integratie en zelfstandig leven. Veel
mensen met psychotische stoornissen hebben hier echter moeite met mee. Psychotische symptomen kunnen interfereren met hun financiële handelen en cognitieve veranderingen kunnen een belemmering zijn voor hun financiële vaardigheden. Andersom kan verlies van inkomen en het aangaan van schulden financiële, psychologische en sociale stress veroorzaken. Vaak moeten ouders te hulp schieten of moet een bewindvoerder ingrijpen. Nieuwe wetgeving maakt de situatie nog urgenter, omdat huisvesting niet langer wordt geboden door GGZ-instellingen. Hierdoor worden mensen met psychotische stoornissen nu financieel verantwoordelijk voor hun eigen woonsituatie.

Dit project heeft als doel financieel zelfmanagement bij mensen met psychotische stoornissen te onderzoeken, te stimuleren en te trainen.

Ten eerste willen we exploreren hoe financiële behoeftes barrières kunnen vormen voor zelfstandig leven, door data uit twee grote databases te analyseren. Daarnaast zullen we financiële capaciteit onderzoeken bij mensen met psychotische stoornissen die financiële steun zoeken met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Vervolgens willen we financiële capaciteit onderzoeken bij de patiëntengroep door middel van de Financial Competence Tool, waarbij klinische, cognitieve en contextuele kenmerken worden onderzocht die invloed kunnen hebben op financiële capaciteit. Ook onderzoeken we hoe financiële capaciteit op zijn beurt weer van invloed kan zijn op zelfstandig leven, sociale participatie, woonsituatie en vrijetijdsbesteding. Ten derde ontwikkelen en evalueren we een nieuwe Tool, FinFit, in nauwe samenwerking met de eindgebruikers, verzorgers, zorgprofessionals en financieel experts. FinFit heeft als doel mensen met psychotische stoornissen te ondersteunen bij het behouden of herwinnen van hun financieel zelfmanagement, om op die manier sociale participatie, vrijetijdsbesteding en zelfstandig leven te bevorderen.