Locatie(s)

  • Landelijk uitgezet via FACT Nederland. Inclusie alle GGz-instellingen met FACT-teams.

Samenwerking

  • Kenniscentrum Phrenos
  • FACT Nederland
  • Universiteit Maastricht

Periode
2013 – 2017

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • Lentis

Status
publicatiefase

contactperso(o)n(en)
geen opgave

Samenvatting
Tot op heden bestaat er geen handleiding voor het specifieke werk van een ervaringsdeskundige in een FACT team, terwijl er duidelijk behoefte aan is. Daarnaast hoort elk FACT-team een ervaringswerker te hebben op het moment van certificering.Dit is de aanleiding geweest om een onderzoek op te zetten rondom ervaringswerkers in FACT-teams, het ‘Fact ErvaringsDeskundigen OnderZoek’ (FEDOZ). Door ervaringsdeskundigen zelf te vragen over hun werkzaamheden, wordt een goed beeld verkregen van ervaringswerk anno 2016. Wat gaat goed? Welke verbeterpunten zijn er? Het onderzoek is een initiatief van drs. Jacqueline Cambier (Ervaringswerker F-ACT/onderzoeker) en prof.dr. Stynke Castelein (senior onderzoeker, Lentis Research), beide werkzaam bij Lentis in Groningen. Het wordt ondersteund door F-ACT Nederland en het Kenniscentrum Phrenos (prof.dr. Jaap Van Weeghel en mw. Dienke Boertien). Het onderzoek is in 2014 landelijk afgenomen. In totaal hebben 77 ervaringswerkers de lijsten ingevuld.

Het project is afgerond.