Locatie(s)

  • GGZ Drenthe

Samenwerking

  • RGOc, AIAR

Periode
2009 – 2016

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • Stichting “De Open Ankh”, GGZ Drenthe, Indigo, Provincie Drenthe, fonds Nuts Ohra

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
dr. S. Sytema (Sjoerd)
UMCG, UCP, RGOc
telefoon: 050 361 4678
e-mail: s.sytema@umcg.nl

Samenvatting
De website Survivalkid.nl biedt science based, best practice preventieve zorg aan jongeren met een gezinslid dat lijdt aan psychische problemen (kortweg KOPP jongeren). Deze groep heeft een verhoogd risico op psychische stoornissen en was tot nu toe slecht bereikbaar voor de hulpverlening. De website, waarvoor de beoogde doelgroep een inlogcode ontvangt, richt zich volgens een stepped care model op een gezonde manier van coping in een belastende situatie. Elementen zijn o.a.: psycho-educatie (informatie en praktijkverhalen); een zelftest; een chatbox en een mogelijkheid met een hulpverlener te chatten. Met Survivalkid.nl hebben we de afgelopen jaren aanzienlijk meer jongeren bereikt dan met de reguliere face to face groepen. Opschaling wordt geimplementeerd naar enerzijds andere instellingen voor preventieve zorg (Indigo-Gelderland, Parnassia) , anderzijds, naar specifieke subgroepen zoals de kinderen van forensisch psychiatrische patienten (SurvivalkidXL)en jongeren uit een vluchtelingengezin waarvan een der leden psychiatrische problemen heeft.Het onderzoek, begeleid door Schippers (AIAR, AMC-UvA) en Sytema (RGOc), richt zich op het evalueren van het bereik en de impact van dit elektronisch zorgaanbod. Bovendien wordt de inzet van dit nieuwe medium gebruikt om deze verborgen doelgroep beter te leren kennen. Vragen zijn: in hoeverre wordt de beoogde doelgroep nu meer bereikt? In hoeverre helpt dit de jongeren? Welke, voor hun ondersteuning belangrijke onderwerpen die in face-to-face gesprekken niet worden aangesneden, bespreken deze jongeren wel anoniem online?

Het E-KOPP project wordt in maart 2017 afgerond met een promotie.