Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

 • UMCG (Prof. dr. M. Wichres)
 • Roqua
 • NVPMT
 • HAN (Prof dr. B. Koekoek)
 • Universiteit van Maastricht (Prof. Dr. S. Beurskens)
 • Hogeschool Zuyd, (Prof. dr. Susan van Hooren)
 • UCP
 • Lentis
 • Mind

Periode
2018 – 2020

Financiering
300K

Gefinancierd door

 • SIA-RAAK Publiek

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Jooske van Busschbach (j.t.van.busschbach@umcg.nl)

Samenvatting
In dit project werkt het lectoraat ‘Bewegen, gezondheid en welzijn’ samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Zuyd, de Vrije Universiteit, de Universiteit van Maastricht, het UMC Groningen, drie GGZ instellingen (Universitair Centrum Psychiatrie Groningen (UCP), GGZ Friesland en GGZ Drenthe), de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie en het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidzorg (LPGGZ, nu ook MIND). De projectdoelstelling is: Het verwerven van nieuwe kennis over de ontwikkeling en implementatie van specifieke uitkomstmaten waarmee de impact van psychomotorische interventies binnen de GGZ gemonitord en geëvalueerd kan worden en de samenwerking met de betrokken patiënt wordt versterkt. Aanleiding voor dit project zijn praktijkvragen van psychomotorisch therapeuten werkzaam in de GGZ. Zij geven aan behoefte te hebben aan nieuwe kennis en meetinstrumenten waarmee ze:1. het behandelresultaat en de toenemende vraag naar evidentie van psychomotorische therapie (PMT) )vast kunnen stellen; 2. het beloop van de behandeling kunnen monitoren en bespreekbaar kunnen maken met de betrokken patiënt.Op basis van de beschikbare literatuur over behandelevaluaties werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Hoe kunnen Patient Reported Outcome Measures (PROMs) voor psychomotorische therapie ontwikkeld en ingezet worden om het specifieke resultaat van psychomotorische therapie bij volwassen patiënten in de GGZ gestandaardiseerd te evalueren en wat kan de bijdrage zijn van dagboekmetingen via Experience Sampling Methods (ESM)?’.

Het project richt zich op:

 1. Selectie, onderzoek en onderbouwing van PMT specifieke PROMS.
 2. Onderzoeken van de haalbaarheid van de inzet van ESM als evaluatiemethode binnen de PMT.
 3. De ontwikkeling van een digitale portal.

Beoogde resultaten zijn:

 • Databank van Nederlandstalige meetinstrumenten die als PROMs kunnen dienen ter evaluatie van pychomotorische interventies en die zijn opgenomen in een portal dat beschikbaar komt voor de beroepsgroep.
 • Handboek over het inzetten van ESM binnen PMT.
 • Cursussen over het gebruik van de PROMs en het gebruik van ESM.