Locatie(s)
GGZ Drenthe, UMCG

Samenwerking
GGZ Delfland, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Zeeuwse Gronden, CleVR, Viemr

Periode
2018 – 2021

Financiering

KIEM subsidie van NWO, registratienummer 628.005.007 (€ 75.000), gebruikt voor software ontwikkeling.

– PhD positie, salaris en bench fee, gefinancierd door GGZ Drenthe, afdeling Langdurige Zorg.

– Grad school BSS, fonds voor externe promovendi, €8000, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Gebruikt voor deelnemersvergoeding, reiskosten deelnemers, materiaal

– Personeelsfonds, €10.000, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, gebruikt voor deelnemersvergoeding en reiskosten deelnemers.

– Commissie Onderzoek en Zorginnovatie onderzoekssubsidie, GGZ Drenthe, € 17.232,83, gebruikt voor VR headsets, open access publiceren, en aanstelling onderzoeksassistent.

Gefinancierd door

NWO KIEM Subsidie, RUG personeelsfonds, RUG fonds externe promovendi, GGZ Drenthe Onderzoeksfonds

Status: in uitvoering

Contactperso(o)n(en)

Samenvatting
Mensen met een psychotische stoornis hebben vaak tekorten in sociale cognitie en sociaal functioneren. Huidige benaderingen om sociale cognitie te verbeteren zijn mogelijk niet ecologisch valide, en patiënten kunnen vaardigheden niet oefenen in dynamische sociale interacties. Dit zou opgelost kunnen worden door het aanbieden van sociale cognitie training (SCT) in Virtual Reality (VR), aangezien VR het oefenen van vaardigheden in situaties die lijken op het echte leven mogelijk maakt, en tegelijkertijd veilig en controleerbaar is. Daartoe werd DiSCoVR ontwikkeld, een individuele VR-SCT van 16 sessies. In een multicenter Randomized Controlled Trial (n=100) vergelijken we DiSCoVR met een VR relaxatietraining, VRelax, om de effectiviteit van DiSCoVR op sociale cognitie, sociaal functioneren en andere secundaire maten zoals psychiatrische symptomen en zelfwaardering te beoordelen.