Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking
geen opgave

Periode
2015 – 2020

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • RGOc

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Fionneke Bos, f.m.bos01@umcg.nl

Samenvatting
Het gebruik van individuele dagboekstudies en intensieve tijdreeksdesigns lijkt een nieuw hoofdstuk in te luiden in de psychiatrie. Dagboekstudies maken gebruik van herhaalde metingen in het dagelijks leven via de smartphone, waardoor men meer inzicht kan krijgen in het beloop van psychische klachten en factoren die psychische klachten uitlokken en/of in stand houden. Met dagboekmetingen kan men ook onderzoeken of psychische klachten sterker zijn tijdens bepaalde activiteiten en/of contexten. Dergelijke analyses kunnen mogelijk een aanvulling zijn op de gebruikelijke diagnostische methoden doordat ze meer zicht geven op factoren die de psychische klachten in stand houden. Deze informatie zou vervolgens kunnen bijdragen aan de keuze voor een specifieke behandeling.

Binnen ditpromotietraject wordt de potentie van dagboekmetingen, ook wel experience sampling methodology (ESM), voor de klinische praktijk onderzocht. Met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden wordt onderzocht hoe patienten en behandelaren dagboeken zouden kunnen gebruiken en hoe het diagnose en behandeling kan optimaliseren.

Dit project onderzoekt op drie manieren de potentie van dagboekmetingen voor de klinische praktijk:

1. Middels focusgroepen en interviews stellen we de behoeften van patiënten en behandelaren vast wat betreft de mogelijkheden en valkuilen voor de implementatie van dagboekmetingen in de praktijk.

2. In een tweede studie implementeren we dagboekmetingen in de diagnostiek van eerste psychose en kijken we of dit nuttig aanknopingspunten biedt voor verdere behandeling.

3. In een derde studie mplementateren we dagboekmetingen in de behandeling van bipolaire stoornis en kijken we of dit patiënten en behandelaren inzichten biedt, en of het de patiënten nieuwe motivatie kan bieden hun leefstijl aan te passen.

Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Marieke Wichers, dr. Evelien Snippe, dr. Lian van der Krieke en dr. Richard Bruggeman.