Locatie(s)

  • Windesheim, lectoraat Bewegen, Gezondheid & Welzijn, GGZ Drenthe, GGZ Centraal, PSYQ, ARQ/Centrum 45

Samenwerking

  • Windesheim, lectoraat Bewegen, Gezondheid & Welzijn, GGZ Drenthe, GGZ Centraal, PSYQ, ARQ/Centrum 45

Periode
2015 – 2018

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door
geen opgave

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Drs. W.J. Scheffers

Samenvatting
In ‘Beweging in trauma’ onderzoeken we het effect van psychomotorische therapie (PMT) in de stabilisatiefase van complex trauma.Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een RAAK-subsidie. Eén van de doelen van RAAK is hetversterken van praktijkgericht onderzoek bij de hogescholen.Aanleiding voor het onderzoek was de constatering van psychomotorisch therapeuten werkzaam in de traumabehandeling dat:- Bij de behandeling van psychotrauma psychomotorische therapie vaak niet in de stabilisatiefase wordt ingezet, terwijl de verwachting bestaat dat psychomotorische therapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het stabiliseren.- Aantoonbaar werkzame psychomotorisch therapeutische interventies voor de stabilisatiefase ontbreken.De centrale vraag van het onderzoek is: “kan inzet van psychomotorisch therapeutische interventies een behandelmeerwaarde hebben bij verschillende doelgroepen binnen de stabilisatiefase van de behandeling van complex trauma?”Om het effect van PMT in de stabilisatiefase te kunnen onderzoeken, is een module nodig waarover consensus is, die goed beschreven is, maar ook goed onderbouwd is met de huidige beschikbare theoretische en wetenschappelijke kennis. Een dergelijke module kan multicenter ingezet en onderzocht worden.