Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

  • GGZ Friesland, Mondriaan

Periode
2013 – 2018

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • GGZ Friesland

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
geen opgave

Samenvatting
Mensen met negatieve sx in BWs van GGZ Friesland en Mondraan Limburg krijgen een kortdurende verpleegkundige interventie gericht op gedragsactivatie. Resultaten worden gemeten met interviews, vragenlijsten, NIRS en ESM.