Locatie(s)

  • UCP: stemmenpoli en afdeling psychosen

Samenwerking

  • Stemmenpoli UCP en afd. Psychosen UCP

Periode
2013 – 2019

Financiering

Gefinancierd door

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Agna Bartels, a.a.bartels@umcg.nl, 050-3612074

Samenvatting
Er is behoefte aan een zelfraportage vragenlijst voor het in kaart brengen van de mate waarin iemand last heeft van stemmen.Deelnemers aan het onderzoek worden geinterviewd over hun stemmen en vullen de AVHRS-Q in. Afwisselend krijgen ze of eerst het interview of eerst de zelfrapportage vragenlijst.