Locatie(s)

  • NeuroImaging Centrum

Samenwerking

  • Universitair Centrum Psychiatrie
  • Lentis
  • GGZ Drenthe
  • GGZ Friesland

Periode
2013 – 2018

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • NWO VICI, ERC

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Esther Opmeer
050-3616401
e.m.opmeer@umcg.nl
A.Deusinglaan 2
9713 AW Groningen

Samenvatting
Apathie is een vermindering van zelf-gegenereerd doelgericht gedrag. Het is een veelvoorkomend symptoom bij verschillende neuropathologische stoornissen, zoals schizofrenie. Apathie vormt een zware last voor patiënten en hun omgeving en is een sterke voorspeller van een slechte uitkomst. In klinisch onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen cognitieve apathie (CA) en sociaal- emotionele apathie (SEA). Beide vormen resulteren in een vermindering van doelgericht gedrag. CA en SEA reflecteren echter mogelijk verschillende cognitieve gebreken met een verschillende onderliggende neurale bases. CA zou veroorzaakt kunnen worden door een gebrek aan zelf-geïnitieerd gedrag en cognitieve controle, terwijl SEA het resultaat kan zijn van verminderde signalering van positieve gebeurtenissen. Het primaire doel van het voorgestelde onderzoek is om de neurale basis van CA en SEA bij patiënten met schizofrenie te onderzoeken. Daarnaast zullen we de metabolische concentratie en structuur van de hersenen verkennen. We zullen ons hierbij steeds richten op verschillen tussen een groep patiënten met veel CA, een groep patiënten met veel SEA, een groep patiënten die weinig apathie ervaren en gezonde controles.